dinsdag 30 november 2010

Wat is 2e spoor reintegratie


Wanneer een van uw medewerkers ziek is bent u gedurende maximaal 2 jaar verplicht om u werknemer bij ziekte door te betalen. Daarvoor kunt u zich verzekeren. U krijgt daarbij te maken met de wet Poortwachter welke u voorschrijft hoe u moet handelen om te voorkomen dat de afwezigheid van uw medewerker langer duurt dan strikt nodig. In veel gevallen zult u daarvoor afspraken hebben gemaakt met een Arbodienst. Als u niet handelt volgens de wet Poortwachter kunt u na afloop van de 2 jaar door het UWV ‘beloond’ worden met hoge boetes.
Gedurende het eerste jaar van de ziekteperiode bent u verplicht om alles te doen om uw medewerker weer bij u te laten werken, eventueel in een andere functie dan voorheen. Dit heet 1e spoor-reintegratie. Het 2e jaar geldt dezelfde verplichting maar dan bij een andere werkgever, het 2e spoor. U doet er verstandig aan om zo’n traject te laten uitvoeren door een re-integratiebedrijf dat goed is in het uitvoeren van 2e spoor reintegratie. U sluit een overeenkomst met het re-integratiebedrijf dat uw inspanningsverplichting van u overneemt. Van tevoren spreekt u een prijs af, soms op basis van het no-cure-less-pay  principe, afhankelijk van het resultaat van het traject.
Het re-integratiebedrijf onderzoekt de beperkingen en mogelijkheden van uw medewerker en maakt daarbij als u dat wilt gebruik van de informatie die u over hem of haar hebt. Uw medewerker wordt getraind in sollicitatievaardigheden en vervolgens wordt gezocht naar ander werk. Soms biedt het re-integratiebedrijf uw medewerker zelf een detacheringsovereenkomst aan waarbij u de arbeidsovereenkomst met uw medewerker kunt beëindigen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening maar u bent daarmee van alle rompslomp af.
De tarieven voor een 2e spoor traject verschillen sterk en zijn afhankelijk van de inhoud van het traject. Maar ook tussen de tarieven van de bureaus onderling zijn de verschillen soms groot. Daar staat tegenover dat er een aanzienlijk inverdieneffect optreedt ten opzichte van de kosten die u anders kwijt zou zijn voor uw werknemer. Hoe beter het re-integratiebedrijf presteert hoe groter het inverdieneffect voor u.
Het is zaak om op zoek te gaan naar een goed re-integratiebedrijf dat in het bezit is van het keurmerk van de stichting Blik op Werk. Daarmee hebt u een kwaliteitsgarantie. Het re-integratiebedrijf moet ook over een sterk regionaal netwerk beschikken. Wij hebben zelf goede ervaringen met Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching in Dronten. Dit bureau werkt weliswaar vooral in Flevoland en omstreken maar beschikt over een landelijk netwerk van goed presterende  bedrijven.
Adres:  Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching, De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten, telefoon: 0321-333382, www.triskellon.nl

maandag 29 november 2010

VPL Nieuwsbrief november 2010

Nieuwsbrief november 2010
De kou hangt in de lucht. Het laatste eindje van het jaar 2010. December is altijd een drukke maand. Vanuit de branche komen positieve geluiden. In tegenstelling tot wat het AD een aantal weken geleden meldde.   Jammer. Veel van onze stakeholders volgen VPL inmiddels via Twitter en het VPL- blog. VPL valt positief op tussen alle andere initiatieven die op elkaar lijken. Ook zijn er aanvragen voor het lidmaatschap VPL.
VPL gaat digitaal
Statistieken  www.vplparket.nl
 Een update maand november:
-          Totaal 815 nieuwe bezoeken.
-          Ledenlijst 183 nieuwe bezoeken.
-          Inlog door leden 40. Soms lukt het niet in te loggen. Maakt u dat kenbaar bij het secretariaat zodat de juiste gegevens naar u toe kunnen komen?   
-          www.mijnvplvloer.nl totaal 105 bezoeken in de maand november.
-          Blog; maand november 992 nieuwe lezers.
Feiten over VPL gaat digitaal.
-          Website: de website wordt een zeer compleet geheel.
-          Website leden: als er problemen zijn bij het inloggen, krijgt men nu direct antwoord op inlogcodes enzovoort. Op het besloten ledengedeelte staat veel informatie waar leden profijt van hebben bij hun bedrijfsvoering.
-          Website bestuur: ook dit gedeelte is volledig bijgewerkt. Op deze manier verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid.
-          Twitter: iedere dag het laatste nieuws in korte berichtjes op de website van VPL. Zo bent u op de hoogte wat VPL beweegt en krijgt u een kijkje achter de schermen.
-          Blog: wekelijks of tweewekelijks nieuws, uitgebreider dan op Twitter. Het blog bevat nieuws en informatie waar u als ondernemer iets aan heeft. Doe er uw voordeel mee!
Ook uw klanten kunnen profiteren van de informatie op Twitter en het VPL-blog. Attendeer uw klanten daarop.
De site www.mijnvplvloer.nl is operationeel. Uw klant kan zijn of haar vloer daar aanmelden. VPL krijgt dan ook door bij welk lid de vloer is aangeschaft. Na aanmelding krijgt uw klant op bepaalde tijden een e-mail met informatie en tips om de vloer goed en mooi te houden. Zo wordt bijv. ingegaan op de uitwerking van seizoensinvloeden en luchtvochtigheid op de vloer etcetera. Hierover  hebt u uw klant natuurlijk ook al geïnformeerd, maar het kan geen kwaad om uw klant, op het moment dat hij zijn of haar CV weer laat loeien, hier nogmaals op te attenderen. Uiteraard informeren wij u regelmatig welke klanten zich bij ons hebben aangemeld. Op die manier kunt u inspelen door het sturen van informatie over bijvoorbeeld onderhoudscontracten enzovoort.
Het instrument wordt ondersteund door een brochure die nu in ontwikkeling is. Als de brochure klaar is krijgt u 500 exemplaren die u meegeeft met uw offerte en de leveringsvoorwaarden. Een VPL-lidmaatschap heeft dus zowel voor u als voor uw klant nog meer toegevoegde waarde.
Externe partijen
-          Procedure SGC digitaal: de geschillenprocedure kunt u helemaal digitaal volgen. Inloggen en u ziet is in welke fase van de procedure de klacht c.q. geschil zich bevindt. Uw klant kan dit ook volgen! Voor alle duidelijkheid. U en uw klant kunnen alleen digitaal het desbetreffende geschil zien. Derden kunnen daar niet bij komen.
-          Code HBA digitaal: Een fysiek exemplaar van de Code kost geld. Via de website is het voordeliger. Log dus in op de HBA-website.
-          Nieuwe legvoorschriften digitaal: de huidige legvoorschriften staan  nog keurig in een boekje dat op uw bureau ligt  ;). De nog nieuw te ontwikkelen legvoorschriften worden alleen digitaal verspreid. VPL maakt zich hard om hiervoor een link op haar site te krijgen, zodat u slechts op 1 plek hoeft in te loggen.

Zorgverzekering

De VPL selecteerde voor u een maatschappij die al drie achtereenvolgende jaren is gekozen tot de Beste Zorgverzekeraar en net als uw branchevereniging bescheiden van omvang is maar uiterst persoonlijk.
Waarom een dijk van een Zorgverzekeraar? En wat betekent dat voor u?
·         Scherpe premie
·         Iedereen dezelfde premie omdat je niet mee betaalt aan de collectieve contractskorting van een ander
·         Geen medische vragen/selectie bij aanmelding
·         Zelf uw zorgverlener kiezen
·         Tandartsdekking al opgenomen in de goedkoopste aanvullende verzekering
·         Snelle uitbetaling van declaraties, gemiddeld binnen 5 dagen
·         Opzegservice huidige verzekering.
Nieuwsgierig geworden? Neem snel een kijkje op www.vplparket.nl
De volgende ALV is op maandag 18 april 2011. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

woensdag 10 november 2010

Ziektekostenverzekering

De VPL selecteerde voor u een maatschappij die al drie achtereenvolgende jaren is gekozen tot de Beste Zorgverzekeraar en net als uw branchevereniging bescheiden van omvang maar uiterst persoonlijk is.

Waarom een dijk van een Zorgverzekeraar ?
·         Scherpe premie
·         Iedereen de zelfde premie omdat je niet mee betaalt aan de collectieve contractskorting van een ander
·         Geen medische vragen/selectie bij aanmelding
·         Zelf uw zorgverlener kiezen
·         Tandartsdekking al opgenomen in de goedkoopste aanvullende verzekering
·         Snelle uitbetaling van declaraties, gemiddeld binnen 5 dagen
·         Opzegservice huidige verzekering.

Nieuwsgierig geworden ? klik snel op onderstaande links.