donderdag 10 februari 2011

Nieuwsbrief januari 2011

Een nieuw jaar een nieuw begin. Er zijn positieve geluiden dat de economie aantrekt. Ook gaat de bouwsector weer aanwakkeren. En dat is goed nieuws voor de parketbranche. VPL hoopt dan ook dat haar leden dit jaar hiervan kunnen profiteren.  Aan het bestuur en secretariaat van VPL zal het niet liggen. VPL gaat ervoor! Veel nieuw plannen staan op de rol, en de doorgevoerde professionaliteit zal haar kwaliteit behouden of waar mogelijk verbeteren.

Jaarverslag

Eind vorig jaar hebben all stakeholders van VPL het VPL-jaarverslag 2010 ontvangen. Uit de reacties kan VPL opmaken dat deze actie in zeer goede aarde is gevallen. Men vond het jaarverslag zeer informatief, bondig en levendig geschreven. VPL concludeert dan ook dat er ieder jaar een jaarverslag moet komen.

Raamsticker

Aan het begin van het jaar hebben de leden van VPL de nieuwe raamsticker ontvangen. Door ieder jaar de raamsticker te verversen wordt duidelijk dat bedrijven die geen lid zijn geen VPL voorwaarden kunnen hanteren.  

Twee bijeenkomsten voor preventieve klachtenbehandeling

Om het jaar goed te beginnen organiseert VPL twee workshops: “klacht L leuk J.
Vaak is het niet nodig om een  ontevreden klant, een ontevreden klant te laten zijn. Ontevreden klanten kunnen uw boegbeelden  worden. Als u klachten resoluut en naar tevredenheid oplost dan krijgt u daar geheid nieuwe klanten door. U weet wel, mond op mond reclame.

De workshops vinden plaats op:
Maandag 7 maart:  workshop in het Noorden van het land, bij Woca.
Maandag 14 maart: workshop in het Zuiden van het land, bij Lecol.

Beide gastorganisaties worden heel hartelijk bedankt voor de toezegging tot medewerking. De precieze tijden,  het programma en gastspreker worden nog bekend gemaakt. Noteer één van beide data  – het wordt een avondprogramma –in uw agenda. Bij succes wordt nog een derde workshop in het midden van het land georganiseerd.
Binnenkort valt de uitnodiging voor deze workshops bij u op de deurmat.


De brochures voor www.mijnvplvloer.nl  zijn bij de leden van VPL aangekomen. De leden geven  bij iedere offerte, serieuze afspraak of koopovereenkomst een brochure mee aan uw klant. Extra service voor uw klant via www.mijnvplvloer.nl
 Informeer uw klanten over www.mijnvplvloer.nl . Wij meer inzicht, leden VPL extra klantenbinding.
Service en kwaliteit staan bij VPL hoog in het vaandel. Daarom biedt VPL een online service aan voor uw klanten. Via www.mijnvplvloer.nl kunnen klanten hun VPL-vloer registreren voor dat beetje extra service. Voor VPL  een mooi instrument om inzicht en feedback te krijgen, voor de leden van VPL extra klantenbinding; op de website staat immers waar ze hun VPL-vloer hebben aangeschaft. Ook wordt de klant steeds weer geadviseerd om (opnieuw) met VPL leden in contact te treden.
Wat houdt het precies in?
Via www.mijnvplvloer.nl ontvangt de VPL klant online onderhoudsadvies en service op maat. Hiermee blijft de aangeschafte VPL-vloer onder onze aandacht. Net dat beetje extra. Uw klanten ontvangen:
  • Seizoensgebonden onderhoudsalerts;
  • Tijdig schoonmaaktips
  • Advies op maat
  • Direct contact met de VPL-dealer

Hoe registreren?
Klanten van VPL leden  kunnen zich eenvoudig registreren via www.mijnvplvloer.nl
Het werkt eenvoudig, snel en veilig: we versturen geen ongevraagde reclame of nieuwsbrieven en de klantgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Wat vragen wij?
In onze brochure wordt uitgelegd hoe klanten zich kunnen registreren. Wij vragen om de brochure aan de particuliere eindgebruiker mee te geven en om de voordelen voor de klant mondeling toe te lichten.
Wat bieden wij?
Een gratis tool van VPL voor VPL leden en klanten van VPL leden.


In februari start VPL met het bouwen aan www.mijnvplwerkvloer.nl. Het is de bedoeling dat VPL leden daar werken meldt waar VPL leden onvoldoende vakmensen voor heeft. Andere VPL-bedrijven hebben wellicht mensen die ze graag willen detacheren. Dus een matchingsysteem bij hun eigen VPL.

Blacklist bedrijven die VPL-logo voeren zonder lid te zijn

In Nederland is een aantal parketbedrijven die geen lid zijn van VPL maar wel het logo voeren op hun
website en briefpapier en die de letterlijke leveringsvoorwaarden VPL hanteren. Dit is natuurlijk uit
den boze. VPL gaat een zogenaamde blacklist opstellen en achter een button publiceren op haar website.
Het klinkt misschien wat onaardig, maar VPL is genoodzaakt dergelijke acties te ondernemen. Het
kan niet zo zijn dat VPL leden meebetaald aan het succes van niet-leden.


EVC

Ook in 2011 kunt u medewerkers aanmelden voor een EVC traject.

Opleidingen

Momenteel zijn er voldoende leerlingen voor de parketopleidingen II en III. Neemt niet weg dat de basis voor de opleidingen nog steeds wankel is. Meer leerlingen zou gewenst zijn. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan structurele oplossingen om de parketopleidingen in de lucht te houden.
VPL gaat digitaal
Statistieken  www.vplparket.nl
 Een update maand januari:
-          Totaal 617 nieuwe bezoeken.
-          Ledenlijst 167 nieuwe bezoeken.
-          Inlog door leden 30.
-          www.mijnvplvloer.nl totaal 53 bezoeken in de maand januari.
-          Blog; maand januari 276 nieuwe lezers.

De volgende ALV is op maandag 18 april 2011. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Nieuwsbrief januari 2011

woensdag 2 februari 2011

Gecertificeerde pallet- en verpakkingsbedrijven

Persbericht: Aantal CoC gecertificeerde pallet- en verpakkingsbedrijven verdubbeld!

Wageningen, 2 februari 2011

Duurzaamheid speelt bij inkopend Nederland een steeds belangrijkere rol. Echter, nog lang niet bij alle inkopen wordt duurzaamheid meegenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij houten pallets en verpakkingen. Dit is opmerkelijk, aangezien het juist eenvoudig is duurzaamheideisen te stellen aan houten pallets en verpakkingen.

Voor bedrijven en organisaties die serieus bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam inkopen hoog op de agenda hebben staan, is het gebruiken van pallets en verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout een goed middel om hier direct invulling aan te geven. Daarmee wordt ook direct bijgedragen aan verantwoord bosbeheer en bosbehoud wereldwijd.

Stichting Probos is in 2010 gestart met het project “Duurzame houten verpakkingen” met als doel producenten en gebruikers van houten verpakkingen te stimuleren aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Medio 2010 hebben alle leden van de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) zich gecommitteerd aan een  vernieuwde gedragscode waarin onder meer staat dat alle EPV-leden voor het eind van 2011 een ´Chain of Custody´ (handelsketen, CoC) certificaat behaald zullen hebben. Certificering is hét middel om zeker te stellen dat hout afkomstig is uit goed beheerde bossen. Naast boscertificering, volgens de normen van de certificeringssystemen FSC of PEFC, worden bedrijven in de handelsketen (CoC) van bos tot eindconsument gecertificeerd om er zeker van te zijn dat het duurzaam geproduceerde hout traceerbaar is.

Op dit moment hebben acht houten pallet- en verpakkingsbedrijven een FSC en/of PEFC Chain of Custody certificaat, dit is een verdubbeling van het aantal CoC-gecertificeerde bedrijven ten opzichte van de start van het project. Daarmee komt het aanbod van pallets en verpakkingen gemaakt van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout goed op gang. Nu is het zaak dat de vraag ernaar ook gaat toenemen!

In 2011 worden verschillende excursies georganiseerd waarbij gebruikers van houten verpakkingen alles te weten komen over het voorschrijven van aantoonbaar duurzaam geproduceerde houten pallets en verpakkingen en een “kijkje in de keuken” kunnen nemen bij de gecertificeerde emballagebedrijven. De eerste vindt plaats op 17 februari aanstaande. Meer informatie over deze excursies en informatie over het project is te vinden op www.duurzamehoutenverpakkingen.nu.