maandag 9 mei 2011

VPL nieuwsbrief april 2011

Naam nieuwsbrief
Het lijkt mij een goed idee om deze nieuwsbrief, inmiddels een instituut binnen uw vereniging VPL, een aansprekende naam te geven. De nieuwsbrief “is van u”, u mag dus ook de naam verzinnen. Diegene die de meest aansprekende naam verzint krijgt in deze nieuwsbrief en op de VPL blog de ruimte om te schrijven over zijn of haar bedrijf. Dat item komt dan ook in Mobilia te staan. Gratis reclame dus!  Geef uw naam door via info@vplparket.nl .
ALV
De ALV was weer een groot succes. Gastorganisatie Eagle Vloeren uit Den Haag had het goed voor elkaar. De ontvangst was hartelijk en met het mooie weer was het wachten op veel leden geen probleem. De heer Muilwijk liet de voorraden en de productie- c.q. behandellijn van zijn bedrijf zien. Erg indrukwekkend. Na de rondleiding is iedereen naar een nabij gelegen hotel gereden om daar de daadwerkelijke ALV bij te wonen. De heer Van der Sluys, voorzitter VPL, deed de aftrap en nam de agenda door. Belangrijk onderwerp op de agenda was de Geschillencommissie. Naast een aantal schoonheidsfoutjes in de procedures etc. ziet iedereen nog steeds het belang van de Geschillencommissie in. Tevens onderschrijven de leden dat klachten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Aan die wens is eerder door VPL voldaan door een
workshop klacht L leuk J
te geven. Het verslag van de ALV, de actiepunten-  en  besluitenlijst is al eerder aan u toegestuurd. De hele dag werd afgesloten met een vrolijke borrel en een lekker hapje. 
VPL gaat digitaal
De brochure voor het project www.mijnvplvloer.nl wordt intensief gebruikt. Particulieren melden zich inderdaad aan.  Zeer binnenkort gaat de eerste www.mijnvplvloer.nl nieuwsbrief met een mooi opgemaakte e-mail de deur uit. De VPL-leden via wie de particulieren “binnen” komen ontvangen uiteraard ook deze nieuwsbrief . Op die manier weet iedereen wat er gecommuniceerd wordt en welke service wordt verleend. Nogmaals gebruik de brochure!!! Hoe meer aandacht en service uw klant krijgt, hoe beter. Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie reactie op de nieuwsbrief.
Ook dit project krijgt meer en meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt en gesleuteld aan www.mijnvplwerkvloer.nl . Op deze website kunt u straks die opdrachten melden waarvoor u onvoldoende medewerkers hebt om deze opdrachten goed te kunnen uitvoeren. Uw collega’s kunnen daarop inschrijven wanneer zij over gekwalificeerd personeel beschikken dat op dat moment niet aan het werk is.

ü  website:
De huidige website krijgt een nieuwe vormgeving. De bestaande functies worden behouden maar krijgen een andere indeling of plaats. Op die manier wordt de huidige website doelgroepgerichter. Aan de ene kant is de website belangrijk voor  particulieren, uw klant. Aan de andere kant geeft de website informatie die alleen voor VPL-leden, dus u van belang is. Naast meer duidelijkheid voor de twee doelgroepen waar men wat kan vinden,  is de nieuwe vormgeving qua look & feel prachtig, mooi en modern. VPL kan ermee voor de dag komen. Het zal u verbazen. Natuurlijk houd ik via deze nieuwsbrief op de hoogte. 
Aantal bezoeken www.vplparket.nl in april: 488.
Aantal bezoeken in maart op de digitale ledenlijst: 160.
Aantal bezoekers VPL blog in maart: 152. 
ü  Twitter
Inmiddels heeft de VPL Twitter bijna 150 volgers. U ziet het gaat razend snel. Twittert u al? Volg uw eigen branchevereniging VPL van dag tot dag:  Twitteradres: VPLparket
ü  Blog
Op het VPL-blog staan allerlei interessante artikelen. Neem een kijkje en geef een interessant artikel of nieuwtje door aan het VPL-secretariaat via info@vplparket.nl. En u kunt het snel teruglezen op het blog zodat ook uw collega’s op de hoogte worden gehouden.
De eerst volgende ALV is op maandag 3 oktober 2011!