woensdag 28 september 2011

Internet niet meer weg te denken bij het winkelen

Het winkelen via internet is gemeengoed geworden. Inmiddels wordt bijna een op de drie aankopen in het internetkanaal gedaan. In 2009 lag dit aandeel nog op 23%. De groei is mede het gevolg van de online aankoop van artikelen die voorheen nog vooral in de winkel werden gekocht, zoals kleding en schoenen. Bij ruim twee derde van de aankopen via een winkel is de website van deze winkel (wel eens) bezocht. Dit blijkt uit de Multichannel Monitor 2011, een onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Thuiswinkel.org, uitgevoerd door Blauw Research.

Het HBD en Thuiswinkel.org onderzochten voor het derde jaar hoe de Nederlandse consument de verschillende kanalen (winkel, internet, print, telefoon) gebruikt in het oriëntatie- en koopproces van circa dertig productgroepen.

Consument durft steeds meer via internet
De opmars van het internetkanaal geldt niet alleen voor de geijkte productgroepen, zoals voor tickets, dvd/blu-ray en boeken. Speelgoed, kleding en schoenen, (mobiele) telecom en home-entertainment software worden steeds vaker via internet gekocht. Ook fietsen vinden hun weg via dit kanaal. Opvallend is verder de toename in de internetaankopen van computer hardware. Ten opzichte van vorig jaar is dat met 18% toegenomen. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door de toename van iPads/tablets aankopen.

Sociale omgeving speelt belangrijke rol
De consument wordt bij vier op de tien van zijn aankopen beïnvloed bij de keuze van de aankoopplaats door uitwisseling van meningen of ervaringen van anderen. Dit gebeurt voornamelijk door personen uit de directe omgeving. Na de aankoop wordt bij ruim een kwart van de aankopen de ervaring gedeeld met anderen, dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Steeds vaker delen consumenten hun ervaring met anderen na de aankoop van een auto, maar minder vaak na de aankoop van fiets (accessoires) of foto/film apparatuur.

Oriëntatie via internet speelt vaker doorslaggevende rol
Net als in voorgaande jaren is het internet het meest gebruikte kanaal ter oriëntatie van de aankoop van producten/diensten, ook als de uiteindelijke aankoop in een fysieke winkel wordt gedaan. Bovendien is het gebruik en de frequentie waarin dit gebeurt toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De overgrote meerderheid oriënteert zich op de prijs, ongeacht of dit via de winkel of via het internet is. Voor het eerst is de informatie verkregen via het internetkanaal vaker een doorslaggevende oriëntatiebron dan de fysieke winkel. Het internet wint het bovendien ruimschoots van het printkanaal. Reclamefolders e.d. worden vooral door de consument gebruikt bij de oriëntatie op aankopen binnen de productgroepen speelgoed, tuinartikelen en interieur.

Stijging oriëntatie via mobiel
Productinformatie wordt minder vaak via de ‘vaste’ computer geraadpleegd. Nu internet steeds mobieler wordt, oriënteert men zich vaker onderweg via bijvoorbeeld een smartphone. Renate de Vree, hoofd kenniscentrum van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel ziet hier eveneens kansen voor de fysieke winkelier. “Mobiele internetverbindingen worden steeds vaker gebruikt. Hierdoor kunnen consumenten zich vanaf elke willekeurige plek (thuis, onderweg of in een winkel) oriënteren, maar ook overgaan tot een online aankoop. Een ontwikkeling die ‘Het Nieuwe Winkelen’ wordt genoemd. Hier liggen zeker ook kansen voor de fysieke winkelier. De consument wil in elk kanaal interactie. Wanneer de ondernemer,  eventueel samen met zijn medewerker(s), op deze behoefte inspeelt en de consument in al deze verschillende kanalen bedient, zal hij hier zeker van profiteren.”, aldus De Vree.

Drempels voor internetaankopen nemen af
Als de oriëntatie niet in de winkel plaatsvond en de aankoop wel, dan komt dit vooral omdat men het product in handen wil kunnen nemen. Ook de prijs vormt nog altijd een belangrijke reden. De drempel om via internet te kopen wordt wel steeds lager. Wijnand Jongen, directeur van belangenorganisatie Thuiswinkel.org onderschrijft dit. “Het vertrouwen van consumenten in online winkelen neemt nog altijd toe. Opvallend is dat het onderzoek laat zien dat Nederlanders voor het eerst méér tevreden zijn over internet als oriëntatiekanaal dan over de fysieke winkel als oriëntatiekanaal. Webwinkels slagen er dus steeds meer en beter in drempels weg te nemen bij de consument. Daardoor stijgt het vertrouwen van de consument in online kijken en kopen.”

Multichannel Monitor 2011
De resultaten van de Multichannel Monitor zijn vanaf 29 september te downloaden van www.thuiswinkel.org en www.hbd.nl.


maandag 19 september 2011

Nieuwe vertegenwoordiger Parketgroothandel De Eik

Met ingang van 1 september is Jaap Duinstra (1976) in dienst bij Parketgroothandel De Eik in de functie van vertegenwoordiger voor het rayon Noord – Nederland. Met ruim 10 jaar ervaring in de Parketbranche als freelancer in het noorden van het land heeft Jaap al de nodige kennis opgedaan. De afgelopen periode is hij intern bijgespijkerd om het zeer uitgebreide assortiment van Parketgroothandel De Eik nog beter te leren kennen. Hij gaat zich zowel richten op het versterken van bestaande relaties als op de acquisitie van nieuwe relaties. Daarnaast is met de komst van Jaap de opvolging en voortzetting van het filiaal in Veenwouden gegarandeerd. Hij is bereikbaar via 06-42363732 en Veenwouden@deeik.nl en staat vanaf nu voor u klaar.

donderdag 15 september 2011

VPL Nieuwsvloer augustus 2011

Daar is de nieuwsvloer weer. VPL heeft veel complimenten ontvangen over de nieuwe naam van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is overigens qua hoeveelheid minder informatief dan gewoonlijk. Het is zomer en dan is er gewoonweg minder nieuws. Het nieuws wat er is, is ZEER BELANGRIJK. Het betreft de verlaging van de overdrachtsbelasting van nieuw aan te kopen woningen. Met deze informatie kunt u uw klant goed informeren en met de centen die de potentiële klant in zijn zak houdt, kan hij of zij wellicht die lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan. Namelijk een echte parketvloer en geen surrogaat in de vorm van een “laminaatje”. 
1.       VPL bestuur

Het bestuur van VPL is met zomerreces. Er is dan logischerwijs ook geen nieuws. Wel heeft de voorzitter zijn oor te luister gelegd diverse partijen in het land en heeft de nodige input opgedaan om het in ontwikkeling zijnde beleidsplan te complementeren.

2.       VPL gremia en stakeholders

Ook bij de diverse gremia is het rustig. In september barst de hectiek weer los.

3.       VPL gaat digitaal

-          Website
De nieuwe website gaat nu echt bijna online.

-          www.mijnvplvloer.nl
Werk in uitvoering.

-          www.mijnvplwerkvloer.nl
Werk in uitvoering. Achter de schermen wordt erg hard gewerkt om www.mijnvplwerkvloer.nl in de lucht te krijgen.

-          VPL nieuwspagina
De naam van de VPL nieuwspagina is bekend: “HOUT je op de hoogte”. Het betreft een nieuwspagina waar u alle weetjes en feiten over vloeren, ondernemersnieuws etc. kunt lezen. Stel “HOUT je op de hoogte” in als startpagina en u hebt iedere dag een overzicht van al het belangrijke nieuws.

-          Blog
Content altijd welkom!

-          Twitter
De volgers blijven maar komen.

4.       VPL gaat terug naar parket
De leden VPL gaan dan ook weer parket verkopen! Hieronder staat een samenvatting van de verlaging van de overdrachtsbelasting bij aankoop van woningen. Wellicht kunt u uw potentiële koper volledig informeren en over de streep trekken.

Overdrachtsbelasting verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is verlaagd van 6% naar 2%. Dat heeft het kabinet vrijdag 1 juli besloten. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 juni 2011.

Verlaging duurt één jaar

De overdrachtsbelasting wordt door de overheid geheven bij de aankoop van onroerend goed. Koopt u een woning, dan betaalt u overdrachtsbelasting. De verlaging naar 2% duurt tot 1 juli 2012. Met de verlaging hoopt het kabinet de woningmarkt een nieuwe impuls te geven.

Leveringsakte op of na 15 juni 2011 getekend bij de notaris?

De verlaging van de overdrachtsbelasting gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 juni 2011. Heeft u op of na die datum bij de notaris de leveringsakte getekend dan kunt u de teveel betaalde overdrachtsbelasting terugkrijgen. Voor de afhandeling hiervan kunt u contact opnemen met uw notaris.
1. Wanneer gaat deze maatregel in?
De maatregel gaat met terugwerkende kracht in voor woningen verkregen op en na 15 juni 2011. Het gaat hierbij om het moment van het ondertekenen van de akte bij de notaris.

2. Geldt de maatregel voor alle onroerende zaken?
Deze maatregel geldt alleen voor woningen en dus bijvoorbeeld niet voor bedrijfspanden. In het beleidsbesluit van 1 juli 2011, nr. BLKB 2011/1290M staat een nadere toelichting met voorbeelden.

3. Geldt deze maatregel ook voor: 2e woningen en/of recreatiewoningen?
Ja, deze maatregel geldt ook voor 2e woningen en recreatiewoningen.

4. Geldt deze maatregel ook voor verhuurde woningen?
Ja, deze maatregel geldt ook voor verhuurde woningen.

5. Geldt deze maatregel ook voor de grond waar de woning op staat?
Ja, de maatregel geldt ook voor de ondergrond en de tuin van de woning. Zie voor specifieke bijzonderheden onderdeel 3.1 van het beleidsbesluit.

6. Geldt deze maatregel ook voor garages/schuren/serres/uit- en aanbouwen?
Ja, mits deze zaken zich bevinden op het perceel van de woning. Zie voor specifieke bijzonderheden onderdeel 3.1 van het beleidsbesluit. Een garage in hetzelfde gebouwencomplex behoort ook tot de woning. Ligt de garage op een apart perceel dan kan het tarief van 2% toch worden toegepast als:
  1. de woning en de garage naast elkaar liggen en samen als één geheel te zijn beschouwen; en
  2. de woning en de garage tegelijkertijd aan u bij de notaris zijn overgedragen door dezelfde verkoper
In de andere gevallen is over de verkrijging van een garage 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

7. De overdracht van mijn woning was (kort) voor 15 juni, geldt deze maatregel ook voor mij?
Nee, de maatregel geldt niet voor u. De maatregel geldt alleen voor woningen die op of na 15 juni zijn overgedragen bij de notaris. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van levering bij de notaris is ondertekend. De datum van het tekenen van de 'voorlopige' koopakte is niet van belang. U kunt geen geld terugkrijgen.

8. Ik heb tussen 15 juni en 1 juli een woning gekocht en overgedragen gekregen bij de notaris, wat moet ik nu doen?
De maatregel is geldig voor alle woningen die verkregen zijn op of na 15 juni. De te veel betaalde overdrachtsbelasting krijgt u dus terug. Voor de afhandeling hiervan kunt u contact opnemen met uw notaris.

9. Mijn woning wordt niet alleen gebruikt als woning, maar ook deels als bedrijfsruimte, geldt deze maatregel dan ook voor mij?
Uitgangspunt is dat alleen over de waarde van het deel dat bestemd is voor bewoning 2% wordt toegepast. Is de oppervlakte van dit deel meer dan 90%, dan geldt de 2% voor het gehele pand. Voor specifieke vragen hierover kunt u ook bij uw notaris terecht.

10. Ik kan van de gemeente een stuk grond kopen dat ik als tuin ga gebruiken. Geldt de maatregel ook voor mij?
Nee, de maatregel geldt niet voor de aankoop van een los stuk grond. De maatregel heeft alleen betrekking op de verkrijging van de woning met bijbehorende grond. Bijkoop van losse grond is, net als bijvoorbeeld bijkoop van een losse garage, geen verkrijging van een 'woning'.

11. Ik heb een woning gekocht. De overdracht was op of na 15 juni 2011. De financiering gaat nog uit van 6% meegefinancierde overdrachtsbelasting. Ik betaal uiteindelijk maar 2% overdrachtsbelasting. Welke gevolgen heeft dat voor mijn eigenwoningschuld en voor mijn hypotheekrenteaftrek?
De lagere overdrachtsbelasting heeft geen invloed op uw eigenwoningschuld en beperkt uw hypotheekrenteaftrek niet. Dit geldt voor overdrachten op of na 15 juni 2011. De Belastingdienst gaat er daarbij vanuit dat banken en financieel adviseurs het mogelijke hebben gedaan om te bereiken dat bij overdrachten na 1 juli 2011 geen 6% overdrachtsbelasting meer meegefinancierd is.

12. Moet ik de minder betaalde overdrachtsbelasting (2% in plaats van 6%) gebruiken om mijn hypotheeklening af te lossen?
Aanwending voor aflossing ligt voor de hand. Uw bank kan u nadere informatie geven. De Belastingdienst stelt aflossing niet als eis.

13. Wat zijn de gevolgen voor box 3?
Als het besluit van 1 juli 2011 leidt tot een (hoger) positief saldo op uw bank- of spaarrekening op 1 januari 2012, is dat saldo een box 3-bezitting. Overigens bepaalt de wet dat ook contant geld een box 3-bezitting is.
VPL nieuwsvloer juli 2011

We gaan het helemaal anders doen! Herkent u dat na uw vakantie? Zoiets als goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Ik ben nog niet eens op vakantie geweest en heb al weer nieuwe plannen.
a.       Deze nieuwsbrief krijgt een nieuwe naam
b.      De nieuwsbrief krijgt  een vaste structuur
VPL nieuwsvloer
De naam van de maandelijkse nieuwsbrief wordt: ” VPL nieuwsvloer”. Ik heb de naam zelf bedacht. Eerder had ik u gevraagd een pakkende naam door te geven. Daar heb ik geen response opgekregen.
VPL nieuwsvloer is net als de vereniging van en voor u. Mocht u kopei hebben dan houd ik mij warm aanbevolen.
Nieuwe structuur
Ik ga met vaste rubrieken werken zodat voor de lezer een herkenbare nieuwsbrief ontstaat. Bijvoorbeeld net als uw krant.
1.       VPL bestuur
2.       VPL gremia en stakeholders
-          Sociaal Fonds Parket (NPF)
-          Commissie parket HBA
-          Scholingscommissie
-          Nederlandse Parketfederatie
-          Bestuursvergadering SH&M
-          HBA
-          SGC
3.       VPL gaat digitaal
-          Website
-          www.mijnvplvloer.nl
-          www.mijnvplwerkvloer.nl
-          VPL nieuwspagina
-          VPL app
-          Blog
-          Twitter
4.       VPL gaat terug naar parket
5.       Nieuws van de VPL-leden
6.       VP- agenda


VPL bestuur

Het bestuur van VPL heeft er weer een productief eerste half jaar opzitten.  Er is hard gewerkt aan het stroomlijnen van klachten, geschillen, SGC en de afhandeling daarvan. Tevens heeft de vereniging VPL gaat digitaal op de kaart gezet. Een zeer succesvol project waar de gehele parketbranche het over heeft. In juni heeft het bestuur VPL een heidag gehad, in de tuin van de secretaris, en daar zijn slagen gemaakt. VPL gaat terug naar parket. Wat betekent dit? Alles wat VPL gaat ondernemen en ontwikkelen zal gericht zijn op parket en houtenvloeren. De leveringsvoorwaarden worden weer onder handen genomen en daarmee de regelgeving van en uit het SGC.

VPL is voor de parketspeciaalzaak en is daarmee de enige branchevereniging die de desbetreffende ondernemers goed kan bedienen.

Naast deze plannen is het de bedoeling dat er een verzekeringstak wordt opgericht. VPL-leden kunnen met al hun verzekeringskwesties terecht bij VPL. Ook wordt de juridische dienstverlening geïntensiveerd.

VPL gremia en stakeholders

Een rondje langs de diverse gremia levert veel nieuws en achtergrondinformatie op.

-          Sociaal Fonds Parket (NPF)
De onderhandelingen voor het nieuwe CAO starten weer aan het eind van dit jaar. De onderhandelingspartijen zijn zich aan het oriënteren voor op een goed en effectief overleg. Het wordt natuurlijk weer een uniek parket CAO. De enige in Nederland.

-          Commissie parket HBA
Er komt een onderzoek naar de koopmotieven van de consumenten. Waarom wordt er wel of juist niet een parket- of houtenvloer gekocht? Heel relevante vragen waar men het antwoord wel van vermoed maar niet zeker weet. Ik houd u hier op de hoogte van de stand van zaken van het onderzoek.

-          Scholingscommissie
Vanuit de scholingscommissie wordt een evenement georganiseerd op 7 november. Ik heb u twee keer eerder daar uitgebreid over geïnformeerd. Voor nu laat ik het onderwerp even rusten, maar in de volgende VPL nieuwsvloer zal ik u uitgebreid informeren over de stand van zaken.

-          Nederlandse Parketfederatie
NPF gaat van start met het project: opleiding onafhankelijk deskundige.. Naast een degelijke opleiding voor de (toekomstige) onafhankelijk deskundige komt er een register waar de onafhankelijk deskundigen in worden opgenomen. Dat register zal door de kwaliteit en exclusiviteit naamsbekendheid gaan verwerven. Diverse afnemers zoals: SGC, diverse verzekeringsmaatschappijen, Alliance etc. kunnen en zullen een beroep gaan doen op het register. In Nederland kan men nu lukraak zichzelf onafhankelijk deskundige noemen zonder enige kwalificatie etc. Het is met andere woorden een wildgroei aan onafhankelijk deskundigen. In de toekomst kan met dus putten uit een lijst met diverse onafhankelijk deskundigen die ook daadwerkelijk deskundig zijn. 

-          Bestuursvergadering SH&M
De bestuursvergaderingen van SH&M worden beheerst door het politieke steekspel welke wordt gevoerd over alle kenniscentra in Nederland. Van Fundeon, van SVGB tot SH&M liggen de kenniscentra onder vuur. Colo, de koepel van alle kenniscentra van Nederland, is aan het lobbyen om bepaalde - verplichte - taken van kenniscentra daar te houden waar ze horen. U merkt er momenteel weinig van. De erkenningen voor de erkende leerbedrijven en de bedrijfsbezoeken gaan gewoon door. Ik houd u op deze plek op de hoogte van de stand van zaken.

-          HBA
Naast het SH&M ligt ook HBA onder vuur. Oftewel alle PBO’s van Nederland. Een PBO is een privaat publiek orgaan. Na de oorlog ontstaan om sectoren te behouden in relatie tot de wederopbouw van Nederland. Het was toen een soort van bijstand in bepaalde bedrijfstakken. De ondernemers die het goed deden droegen bij aan de ondernemers waar het iets minder ging. Denk aan bouwbedrijven in de randstad, waar het goed ging in relatie tot bouwbedrijven op het platteland, waar het een stuk minder ging. De huidige politiek is niet zo voor PBO’s, toch realiseert men zich dat er bepaalde taken uitgevoerd moeten worden die je niet kunt laten uitvoeren door bijvoorbeeld, brancheorganisaties, KvK (die overigens ook geen warm bad hebben getroffen met het nieuwe kabinet), gemeenten of andere lokale en / of nationale overheden.

-          SGC
SGC gaat digitaal, net als VPL. In de vorige nieuwsbrief ben ik dieper ingegaan op de nieuwe website van SGC. Ik laat het er voor nu even bij. Wellicht dat in de volgende editie van VPL nieuwsvloer meer te melden is.

VPL gaat digitaal

-          Website
De nieuwe vormgeving van de website wordt na de zomer gelanceerd.
-          www.mijnvplvloer.nl
Zorg dat uw klanten zich aanmelden!
-          www.mijnvplwerkvloer.nl
www.mijnvplwerkvloer.nl gaat na de zomer van start.
-          VPL nieuwspagina
VPL gaan nieuws verzamelen en ontsluiten. Het wordt de nieuwspagina in parketland.
-          VPL app
Samen met Mobilia gaat VPL een app ontwikkelen. Met content van de nieuwssite, zie hierboven en een ledenzoeker!
-          Blog
De blog wordt erg goed gelezen. Ook onze bijzondere leden leveren content aan voor de blog. Je ziet het en je merkt het. Meer nieuwswaarde en daardoor wordt de blog vaker gelezen.
-          Twitter
VPL blijft stug door twitteren. In eerste instantie werd het twitteraccount van VPL sceptisch bekeken. Inmiddels zijn alle grote en kleine partijen in parketland besmet met het twittervirus en krijgt VPL positieve reacties op haar twitterbeleid. We gaan dan ook gewoon door.

VPL gaat terug naar parket

Het beleidsplan 2010 tot 2015 is geënt op de missie: “VPL gaat terug naar parket”. VPL is er immers specifiek voor de parketspeciaalzaak. Waarom zou VPL diensten gaan ontwikkelen op laminaat en / of vinyl. Geen sprake van volgens VPL. De leveringsvoorwaarden zullen weer onder de loep gehouden moeten worden en daarmee de gang van zaken bij SGC. Het zou maar zo kunnen zijn dat alle garanties en overige faciliteiten alleen nog maar gaan gelden voor parket- en houtenvloeren.

Nieuws van de VPL leden
Hier krijgt u gelegenheid om uw nieuws kwijt te kunnen. Stuur uw e-mail of brief met nieuws naar het secretariaat van VPL en wellicht wordt het geplaatst!