donderdag 11 oktober 2012

Ondernemers die werken met de Code van het parketbedrijf vrijgesteld van ri&e-toets

Goed nieuws voor parketondernemers die personeel in dienst hebben. Al lange tijd is het noodzakelijk dat u beschikt over een risicoinventarisatie en –evaluatie (ri&e), zoals beschreven in de Arbowet. De brancheorganisaties en werknemersorganisaties en het Hoofdbedrijfschap Ambachten hebben daarom in 2009 de Code van het parketbedrijf ontwikkeld die u als basis voor uw ri&e kon gebruiken. Een ‘papieren’ toets van uw Arbodienst was nog wel nodig.

Door een wetswijziging per 1 april 2011 was het noodzakelijk een Arbodeskundige deze branche-ri&e te laten beoordelen. Vanwege het positieve resultaat van deze beoordeling bent u nu vrijgesteld van het laten toetsen van de ri&e. Dat lijkt ons goed nieuws, want dat scheelt in de portemonnee.

Voorwaarden:
-U valt onder de CAO parket
-U heeft minder dan 25 werknemers in dienst
-U voert het parketbedrijf uit zoals beschreven in de Code. U dient een aanvullende ri&e te maken voor activiteiten die niet in de Code staan beschreven.
-U gebruikt de Checklist (behorend bij de Code), Lijst van verbeterpunten en Plan van aanpak en houdt deze actueel.

Maak hiervoor gratis gebruik van Branchecode Online op www.hba.nl.

Branchecode Online

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft in nauwe samenwerking met VPL/VPVB Branchecode Online ontwikkeld.

-            het is een praktische leidraad voor kansrijk ondernemen

-            risicoinventarisatie- en evaluatie voor bedrijven met personeel

-            papieren versie is verkrijgbaar bij www.hba.nl

-            houd uw KvK-nummer bij de hand om in te loggen

 

Log hier in voor Branchecode Online