vrijdag 9 december 2011

Aanplantactie zorgt voor aanplant van ruim 20.000 inheemse boom- en struiksoorten

Vandaag is tijdens de Bosdag bij de Wageningen Universiteit ten overstaande van ruim 120 aanwezigen bekend geworden dat met de aanplantactie in het kader van het Internationaal jaar van de bossen, de Nederlandse bossen verrijkt zullen worden met ruim 20.000 inheemse en zeldzaam geworden boom- en struiksoorten. Bosbeheerders en boseigenaren in Nederland kunnen vanaf vandaag gratis plantsoen bestellen.2011 Is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bossen. Stichting Probos is daarom een actie gestart om de aanplant te stimuleren van inheemse boom- en struiksoorten die zeldzaam zijn geworden. Total Timber BV, de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Staatsbosbeheer ondersteunen de actie.De actie “In het Internationaal jaar van de bossen werken aan een gevarieerd Nederlands bos” is eind 2010 gestart samen met Total Timber, een in Everdingen gevestigde houtimporteur. Total Timber heeft tijdens het Internationaal jaar van de Bossen een vast bedrag afgedragen voor elke kubieke meter duurzaam geproduceerd (FSC- of PEFC-gecertificeerd) hout die zij hebben verkocht. De brancheorganisaties voor de houthandel en timmerindustrie, VVNH en NBvT, hebben zich hierbij aangesloten en doen een donatie vanuit de gezamenlijke campagne ‘Bewust met hout’. Deze campagne is opgezet om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland tot norm te maken (www.bewustmethout.nl). Staatsbosbeheer heeft de actie ondersteund door zorg te dragen voor het transport van het plantsoen.Op de website www.probos.nl kunnen bosbeheerders en boseigenaren meer informatie vinden over de aanplantactie en de wijze waarop het plantsoen besteld kan worden. De soorten die oa. tijdens deze aanplantactie ter beschikking worden gesteld, zijn; Tillia cordata (Winterlinde), Ulmus laevis (Fladderiep), Prunus avium (Zoete wilde kers), Populus nigra (Zwarte populier), Rhamnus catharticus (Wegedoorn) en Rhamnus frangula (Vuilboom). Door middel van een slim online aanvraagformulier en het beschikbaar stellen van verspreidingskaarten van de soorten, wordt zo goed mogelijk geprobeerd het plantsoen verantwoord te verspreiden. Op www.probos.nl/actie is het volledige overzicht van soorten te vinden en bovendien hoe er besteld kan worden.De aanplantactie is een echte win-win situatie voor zowel het bos in Nederland als daarbuiten. De partners dragen bij aan het bevorderen van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland en daarmee aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. De geboekte resultaten zorgen voor de benodigde middelen voor Probos en Staatsbosbeheer om gratis plantsoen ter beschikking te stellen om op deze manier de soortendiversiteit in het Nederlandse bos te versterken. Kijk voor meer informatie op www.probos.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten