dinsdag 18 januari 2011

Nieuws opleiding II en III

Activiteiten binnen de Parketopleiding.
Op maandag  13 december zijn de niveau 3 leerlingen door Woca Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan een cursus gericht op het aanbrengen en onderhouden van vloeren met Woca producten. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten 4 a 5 x per jaar herhaald worden. Naast de niveau 3 leerlingen worden ook de reeds afgestudeerde Meester Parketteurs uitgenodigd.
Het doel van deze opfris cursussen is mede, dat zij ook na de opleiding blijven leren, om zo hun Meester titel te kunnen continueren.
Woca is de tweede in rij dit jaar, eerder zijn we zijn al bij Lecol geweest.
We zijn hartelijk met koffie ontvangen door Henk Laverman, en werden vervolgens voorgelicht over de verschillende oliën en lak afwerkingen met hun specifieke eigenschappen en voor- en nadelen.
Na deze voorlichting, kregen we een demonstratie over het bijhouden en reinigen van de vloer met Woca zeep. Er was ook genoeg ruimte voor eigen inbreng en vragen, zo hebben we op verzoek van de deelnemers zelf geolied met de patina discen en stukken eiken vloer met de Woca antiekloog behandeld en later afgewerkt. Veel aandacht hebben we gekregen voor het logen met diverse soorten loog en hun toepassingen om verschillende kleuren vloeren te verkrijgen. De leerlingen waren verrast welke resultaten er te bereiken waren met een enkel product. Al met al weer heel leerzaam. Wij willen graag Woca bedanken voor de uitnodiging en een leerzame dag.


Nieuwe vloer voor de theorieruimte Parketlokaal
Tijdens de praktijklessen in week 1 hebben de eerste jaars leerlingen van niveau 2 een prachtige parketvloer aangebracht in het nieuwe theorie lokaal. De opdracht vanuit school was dat alles zo min mogelijk geld mocht kosten. Naast het werken met een beperkt budget was het belangrijk dat de leerlingen voor deze opdracht moesten rekenen, meten, uitzetten, puzzelen en vooral: samenwerken.
De eerste dag hebben de jongens de tijdelijk vloerbedekking verwijderd. Daarna moesten de lijmresten worden weg geschuurd, wat een lastig karwijtje was, omdat er plakrommel tussen de wals en schuurpapier kwam en zich vast zette op de spanwals en daardoor in onbalans raakte. Ook de loopwielen en de zwenkwieltjes liepen vol met de latexlijm vermengt met schuurstof.
Het ontwerp is een groot blokpaneel geworden in Bamboe naturel met 5 blokken van karamel met een naturel ster daarin. We hebben ook gekozen voor een sierrand ook weer gecombineerd van karamel en naturel, alles stukken parket hebben de leerlingen zelf gezaagd.
Het zagen en leggen is door de jongens telkens netjes verdeeld zodat niet één persoon de hele tijd moest zagen of een ander alleen het legwerk moest doen. De volgende stap was het uitzetten van het blokpatroon en de banden zodat we wisten tot hoever we konden lijmen. De hart lijnen werden bepaald en de randen op 50 cm uit de muur. Nu kon het eerste blok gelegd worden, waarna de rest er molenwiekend omheen gelegd kon worden.
Omdat de meeste jongens geen of weinig ervaring hadden met het leggen van tapis parket hebben we de tweede dag veel aandacht besteed aan het juiste verlijmen( juiste lijmkam, lijm rilrichting onder het te leggen parket), het schieten ( Braitjes in de lengte richting van het hout, op de juiste plaats aan de kop van het parket, maar ook de hoeveelheid braitjes) Het aantrekken van de parketdelen onderling en het nakloppen van het parket.
Eind van de derde dag is er ook een stuk met dispersie lijm gewerkt, was voor de jongens ook een mooi leermoment om te zien wat een dispersie lijm met het hout doet m.b.t. het uitzetten, zwellen en schotelen. Met het afwerken, naschuren en stoppen hebben de leerlingen echt een topprestatie geleverd. Omdat we maar 4 dagen de tijd hadden wordt de vloer tijdens de volgende praktijkweek in mei verder afgewerkt.

maandag 17 januari 2011

Belastingaangifte 2010

Tips voor uw belastingaangifte 2010

ABCOUDE - Elke ondernemer moet jaarlijks aangifte doen voor de belastingen. De redactie verzamelde tips voor uw belastingaangifte en schreef hierover een serie van drie artikelen, waarvan vandaag het eerste verschijnt. De tips zijn mede tot stand gekomen dankzij informatie van de Belastingdienst en met behulp van Meeuwsen ten Hoopen registeraccountants & belastingadviseurs.
Aftrek nieuwe bedrijfsmiddelen
Investeerde u in 2010 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u deze bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven’. Dit betekent dat u in twee jaar of meer mag afschrijven. In 2010 mag u maximaal 50 procent afschrijven van de kosten van aanschaf en ‘voortbrenging’ (voortbrengingskosten zijn alle uitgaven die u doet om het product te (laten) maken).

Voorwaarde is dat u in het kalenderjaar 2010 een investeringsverplichting bent aangegaan of dat u voortbrengingskosten heeft gemaakt. Ook moet u het bedrijfsmiddel waarvoor u de kosten maakte voor 1 januari 2013 in gebruik nemen.
Er zijn uitzonderingen. Gebouwen, grond- weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa zoals software, bromfietsen, motoren en auto’s mogen niet willekeurig worden afgeschreven.

Zeer zuinige auto's aftrekbaar
Maar auto’s mogen wel ‘willekeurig afgeschreven’ worden als ze zeer zuinig zijn, of als het taxi’s voor een taxibedrijf zijn. Auto’s zijn volgens de Belastingdienst ‘zeer zuinig’ als het elektrische auto’s zijn met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en als het auto’s zijn met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer (diesel) of niet meer dan 110 gram per kilometer (andere brandstoffen).

In 2011 blijft de regeling onder dezelfde voorwaarden bestaan.
U moet het bedrijfsmiddel dan wel voor 1 januari 2014 in gebruik nemen.

Gunstig voor u?
Ga na of versnelde afschrijving voor uw onderneming gunstig is. Controleer of uitstel van belastingbetaling zinvol is, omdat verdeling van de gewone afschrijving over meerdere jaren kan leiden tot een voordeel in verband met de progressieve belastingtarieven die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Bij een lagere fiscale winst kan een IB-ondernemer ook minder aan de fiscale oudedagsreserve toevoegen, maar is het bedrag van de zelfstandigenaftrek weer hoger.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als u in 2010 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeerde in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, mits de bedrijfsmiddelen daarvoor in aanmerking komen.

De aftrek is 28 procent voor het bedrag tussen de 2.200 en 54.000 euro. Boven dat bedrag blijft de aftrek € 15.120 tot een investeringsbedrag van 100.000 euro. Boven de 100.000 euro wordt het aftrekbare bedrag kleiner. De aftrek is dan € 15.120 minus 7,56 procent van het deel van het bedrag boven de € 100.000. Boven de 300.000 euro is er geen kleinschaligheidsaftrek.

Zelfstandigenaftrek
Dit is de zelfstandigenaftrek 2010 voor ondernemers onder de 65 jaar:

Bij welke winst welke aftrek?
€ 00.000 tot € 13.960 = € 9.427
€ 13.960 tot € 16.195 = € 8.764
€ 16.195 tot € 18.425 = € 8.105
€ 18.425 tot € 52.750 = € 7.222
€ 52.750 tot € 54.895 = € 6.593
€ 54.895 tot € 57.220 = € 5.895
€ 57.220 tot € 59.450 = € 5.204
€ 59.450 en erboven = € 4.574

Startersaftrek
U kunt de aftrek verhogen met een startersaftrek van € 2.110 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was en u in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toepaste.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Als u vanuit arbeidsongeschiktheid een onderneming heeft gestart, kunt u onder de volgende voorwaarden gebruik maken van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid:

 • U was in 2010 ondernemer;
 • U was in minimaal 1 van de voorgaande 5 kalenderjaren geen ondernemer;
 • U had recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • U voldeed niet aan het urencriterium van 1225 uren per jaar, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uren per jaar.
De aftrek bedraagt voor het 1e, 2e en 3e jaar respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Als zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek wegens speur- en ontwikkelingswerk. U moet dan in 2010 minimaal 1.225 uur aan uw onderneming hebben besteed én meer dan 500 uur aan S&O-werk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2010 bedraagt de S&O-aftrek € 12.031. Bent u een startende ondernemer, dan is € 18.048 aftrekbaar.
In aanmerking komen voor S&O aftrek? Doe de SubsidieScan en u heeft binnen 5 minuten de mogelijkheden op een rijtje.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is in 2010 een aftrekpost van 12 procent van uw winst, nadat u deze heeft verminderd met de andere delen van de ondernemersaftrek. Per 1 januari 2010 komt u ook voor de mkb-winstvrijstelling in aanmerking als u niet voldoet aan het urencriterium van 1225 uren per jaar.

Rikco Pardoen | BusinessCompleet.nl

dinsdag 11 januari 2011

Ondernemers opgelet! De personenvennootschap

LEUSDEN - In december 2009 heeft de tweede kamer het voorstel voor de Wet Personenvennootschappen (WP) goedgekeurd. Dit voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de eerste kamer. De nieuwe wet is vooral belangrijk voor wie een vrij beroep uitoefent en lid is van een maatschap. Voor vennoten in een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) verandert er overigens ook het nodige. Zo ontstaan er extra mogelijkheden voor de personenvennootschap om als juridische eenheid op te treden.

De WP is een modernisering van de huidige wetgeving over de maatschap in het Burgerlijk Wetboek, die stamt uit 1838. De wetgever van toen had blijkbaar een goed gevoel voor de ondernemingspraktijk, gezien de levensduur van deze wettelijke bepalingen. Deze vernieuwing van een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek was nog blijven liggen sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992. Wat gaat het de kleinzakelijke markt en ondernemers in het vrije beroep brengen? In ieder geval geeft de nieuwe wet meer houvast om samenwerking en aansprakelijkheden goed te regelen in IB-ondernemingen.
Maatschap verdwijnt

De belangrijkste veranderingen zijn dat de maatschap, de VOF en de CV komen te vervallen en worden vervangen door een nieuwe rechtsvorm: de vennootschap. Hierin is het onderscheid tussen beroep of bedrijf niet langer van belang. Er zijn twee varianten: de stille en de openbare vennootschap. Een stille vennootschap kan zich naar buiten toe niet als eenheid presenteren. Iedere vennoot kan onder eigen naam en voor eigen rekening blijven werken. Het enige waarvoor een dergelijke constructie dient, is dat men kan regelen hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met het gemeenschappelijk gebruik van een pand, een secretariaat of goederen. Ook is er sprake van een afgescheiden vermogen. Dus inkomsten en uitgaven zijn verder ieder voor zich. Deze maatschapsvorm zal zeldzaam blijven, aangezien de meeste maatschappen zich nu juist wel als eenheid naar buiten toe willen presenteren, met gemeenschappelijk briefpapier, een gemeenschappelijke bankrekening en dergelijke.
Automatisch naar de openbare vennootschap
Als men niets doet, gaan de oude rechtsvormen automatisch over in de openbare vennootschap. Voor de huidige VOF en de CV maakt dat weinig verschil. Maar voor maatschapsleden is het opletten geblazen. Voor hen verandert er wel degelijk veel.
De openbare vennootschap wordt gevormd door vennoten die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten willen treden met hun beroeps- of bedrijfsactiviteit. In de advocatenpraktijk en ook in veel medische beroepsgroepen is dit gebruikelijk.

De wet regelt dat vennoten de bevoegdheid krijgen om namens de vennootschap op te treden. In de oude maatschap moesten de maten elkaar daarvoor een volmacht geven.
Iedere vennoot wordt bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor schulden aan derden van de gehele vennootschap. Dus ook voor de missers van zijn maten. In de maatschap was ieder slechts voor zijn deel aansprakelijk. In de nieuwe wet is duidelijk bepaald dat een nieuwe vennoot slechts gebonden is aan de schulden van de vennootschap die na zijn toetreding zijn ontstaan. Voor oude schulden kan de nieuwe vennoot dus niet langer opdraaien, zoals dat in de maatschap soms wel het geval was. Het is verstandig als maatschapsleden zich over de nieuwe wetgeving en eventuele aanpassingen in hun contract goed laten adviseren.

Evenals in de schuld krijgt iedere vennoot een gelijk aandeel in de winst, ongeacht de waarde van ieders inbreng. Dat zullen maatschappen niet altijd zo gewend zijn. Natuurlijk kan de openbare vennootschap zorgen dat de winstdeling en de onderlinge bevoegdheden precies zo geregeld worden als de vennoten wensen, door dit in een vennootschapsovereenkomst neer te leggen. De wet stelt daaraan echter wel grenzen. Eventuele beperkingen van bevoegdheden werken pas tegenover de buitenwereld als de vennootschapsovereenkomst is gedeponeerd bij het Handelsregister. Overigens moeten alle openbare vennootschappen voortaan zijn ingeschreven bij het Handelsregister! Dat is ook nieuw voor de maatschap. VOF en CV moesten dit al onder het oude regime. De openbare vennootschappen hebben tot 1 juli 2011 de tijd om zich in te schrijven.

Volgende keer: de Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid (OVR)

Geschreven door
Haije Wind, Advocaat/teamleider ARAG Rechtsbijstand

dinsdag 4 januari 2011

VPL Jaarverslag 2010

VPL Nieuwsbrief 2010
VPL vindt het belangrijk dat haar leden en stakeholders weten welke resultaten VPL het afgelopen jaar heeft geboekt en welke activiteiten hebben plaats gevonden. In 2010 is er heel veel gebeurd. In dit jaarverslag kunt u dan ook lezen waarom het VPL-lidmaatschap toegevoegde waarde heeft voor parketleveranciers bij hun bedrijfsvoering. Dus hierbij de resultaten van het jaar 2010. En een uitstapje naar het jaar 2011.

Waarom VPL?
Parketleveranciers kunnen richting de consument wel een steuntje in de rug gebruiken. Zeker in deze periode waarin de kredietcrisis voorbij is, maar de gevolgen ervan nog doordreunen. Er vindt weinig grootschalige nieuwbouw plaats. En mede daardoor blijft het aanschaffen van luxe consumptiegoederen ver achter. Daarom is het ook belangrijk lid te zijn van een collectief dat als prioriteit heeft de “parketbelangen” te behartigen. En hiermee bedoelt de VPL het behartigen van de belangen van parketleveranciers. “Schoenmaker blijf bij je leest”.  De parketbranche heeft een eigen problematiek met een eigen aanpak. Als VPL zijn wij van mening dat het meerwaarde heeft dat je onder soortgenoten bent en niet tussen allerlei ander pluimage. Als vakmensen onder elkaar praten over zaken die binnen de parketwereld spelen. Dat klinkt enigszins populistisch, maar het dekt toch echt de lading van de boodschap.

Direct invloed op het VPL-beleid
Het onder elkaar zijn krijgt binnen VPL vorm in de Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Deze vergadering wordt door leden zeer goed bezocht. De ALV is hét middel bij uitstek om direct invloed uit te oefenen op het te formuleren VPL-beleid. Het afgelopen jaar zijn de leden en bestuur VPL met open armen ontvangen bij Hatibo in Lisse en Bona in Haarlem. Beide bedrijven zijn buitengewoon lid van de VPL. Tijdens de tweede ALV van 2010 vertelde de heer Henk van der Duim, de social media-expert, meer over de wondere wereld van LinkedIn en Twitter. Een groot succes en direct inhakend op het beleid van VPL, namelijk: “VPL gaat digitaal”. Over dit project leest u meer in dit jaarverslag. De leden zijn erg enthousiast over dit project.

Specifiek parket leveringsvoorwaarden
VPL heeft als enige branchevereniging in Nederland unieke leveringsvoorwaarden die specifiek voor de parketbranche zijn ontwikkeld. VPL heeft zich daar sterk voor gemaakt. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis volgden deze ontwikkelingen op de voet. Ze waren aanwezig bij de overleggen met de SER en hebben daar waar nodig inbreng gehad. De Consumentbond en de Vereniging Eigen Huis staan dus achter de VPL leveringsvoorwaarden.

Bereikte resultaten VPL 2010

 • Nieuwe parket leveringsvoorwaarden
  Hierboven kon u al lezen dat leveringsvoorwaarden in samenwerking met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn ontwikkeld. Het unieke is dat het leveringsvoorwaarden specifiek voor de parketbranche zijn én dat zij samen zijn ontwikkeld met partijen die de belangen behartigen van uw klant.
 • CAO algemeen verbindend verklaard en toegestuurd
  Specifiek voor de parketbranche is binnen het Sociaal Fonds Parket wederom een CAO afgesloten. Deze CAO loopt tot 31 december 2011.
 • BTW-tarief 6% als eerste met rekenmodule, goed en helder gecommuniceerd naar de leden
  VPL heeft tijdig en continu gecommuniceerd over de verlaging van het BTW-tarief. Een calculatiemodel is op onze website geplaatst, zodat VPL-leden eenvoudig de twee tarieven, namelijk 19% BTW op handel en 6 % BTW op arbeidsuren of vaste vloeren in panden ouder dan twee jaar, konden berekenen. Let wel, VPL had dit rekenmodel binnen één week tijd op haar website gezet. Veel inspanning, groot resultaat! Inmiddels is dit calculatiemodel al tig keer geraadpleegd door de leden.
 • Begeleiden van klanten die te maken kregen met het faillissement van hun parketleverancier

  VPL heeft klanten begeleid tijdens of na het faillissement van hun parketleverancier. Uniek in Nederland en zeker in de parketbranche. Veel leed kon verzacht worden door het uitkeren van bedragen, zoals maximaal 25% van het aankoopbedrag, wat ook het percentage is voor de aanbetaling.
 • Secretariaat verder geprofessionaliseerd
  Het secretariaat van VPL professionaliseert van dag tot dag. Er wordt effectief gewerkt en daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van digitale tools om het secretariaat van VPL te optimaliseren. Een paar voorbeelden:
  • De ledenlijst is gekoppeld aan een volgsysteem
  • Speciaal gedeelte op de website voor leden met login
  • Apart gedeelte op de website voor VPL-bestuur met login

   Effectief, efficiënt en accuraat.
 •  Nieuwsbrief
  In 2010 is de VPL-nieuwsbrief ontwikkeld en uitgebracht. Iedere maand krijgen de VPL-leden het laatste vereniging- en branchenieuws. Zeer waardevol. De nieuwsbrief staat ook op het besloten gedeelte van de website.
 • ALV op locaties van buitengewone leden
  De ALV van VPL werd in 2010 en zal ook in de toekomst bij de bijzondere leden van de VPL georganiseerd worden. Een regelrechte win-win-win situatie. De VPL-leden nemen een kijkje in de keuken bij een van haar toeleveranciers, de buitengewone leden tonen hun bedrijf en producten aan de VPL-leden én de vereniging VPL ontvangt haar leden op een prachtige locatie. Dus drie vliegen in één klap. Hoe mooi willen we het hebben met zijn allen?
 • Parketopleidingen II en III
  Met diverse partijen is samengewerkt om voldoende leerlingen aan te melden bij de parketopleidingen II en III.
 • EVC
  VPL heeft zich hard gemaakt voor de implementatie van EVC-trajecten binnen de parketbranche. Vanuit het Sociaal Fonds Parket (SFP) kan men voor deze EVC-trajecten subsidie aanvragen. Echt een kans om de professionalisering van de parketleveranciers en hun medewerkers te optimaliseren. VPL heeft bijgedragen aan de infrastructuur voor EVC- trajecten. Tevens heeft VPL kandidaten geworven om deel te nemen aan deze EVC-trajecten.
 •  Geschillenprocedure
  Voor VPL-leden is het nu mogelijk de geschillen procedure digitaal te volgen. Hiervoor kunt u inloggen op www.sgc.nl  en u ziet in welke fase van de procedure de klant c.q. geschil zich bevindt. Uw klant kan dit ook volgen! Voor alle duidelijkheid, u en uw klant kunnen alleen digitaal het desbetreffende geschil zien. Derden kunnen daar niet bij komen.
 •  VPL gaat digitaal
  “VPL gaat digitaal”
  was een van de grootste projecten van het afgelopen jaar. Alles wat digitaal kan, is gedigitaliseerd en alle producten en diensten die VPL in de toekomst gaat ontwikkelen worden digitaal of krijgen een digitale opponent. ”VPL gaat digitaal” kent veel onderdelen. Hieronder staat een uitgebreid overzicht. Gevolgd door een lijst met kengetallen.

  VPL gaat digitaal
  • Betere en mooiere website
   De website van VPL, http://www.vplparket.nl/ is verbeterd en mooier geworden. In de loop der tijd komt er nog meer lijn in en zal het een van meest toonaangevende websites worden in de parketbranche. VPL-leden kunnen hiermee hun voordeel doen door in te loggen op het besloten gedeelte van de website.
  •  Blog
   VPL-nieuws wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo is er de papieren nieuwsbrief. De digitale versie van deze nieuwsbrief staat op het besloten gedeelte van de website. Maar er is meer….. buitengewone leden, vaste toeleveranciers of andere stakeholders kunnen hun informatie plaatsen op de VPL-blog. De website wordt op deze manier een ontmoetingsplaats voor informatie van en voor de ondernemer in de parketbranche. Over tal van onderwerpen is informatie beschikbaar. Zolang de informatie interessant is voor ondernemers in het algemeen en de parketondernemer in het bijzonder, wordt het geplaatst. Wederom uniek in zijn soort. De VPL-blog gaat namelijk verder dan alleen plaatsen van persberichten en gekonkel uit de branche. De informatie is dusdanig interessant dat het ook echt iets toevoegt voor de ondernemer en zijn bedrijfsvoering.
  • Twitter
   Het VPL-secretariaat plaatst iedere werkdag een berichtje op Twitter. Als het noodzakelijk is vaker. Het Twitteraccount is gekoppeld aan de VPL- website. De VPL-volgers en zij die de website bekijken zien dus die berichtjes. De leden en overige stakeholders kunnen zo van dag tot dag zien welke taken VPL uitvoert en wat VPL tot op heden heeft bereikt. Directer en sneller kan het nieuws niet zijn.
  • www.mijnvplvloer.nl
   VPL heeft een tool ontwikkeld die haar leden kunnen gebruiken als een van de verkoopargumenten. Eindgebruikers, dus uw klanten, kunnen zich laten registeren op www.mijnvplvloer.nl. Na registratie krijgen die klanten regelmatig informatie over onderhoud en “verzorging” van hun parketvloer. Ieder seizoen krijgen de geregistreerden een e-mail met informatie die van wezenlijk belang is voor hun vloer. Wellicht ontvangt men in de toekomst ook een brief. Een brochure over www.mijnvplvloer.nl is in ontwikkeling. Deze kunt  u bij uw koopovereenkomst en de VPL- leveringsvoorwaarden voegen.
  • Hyves, Facebook en LinkedIn
   Op al deze netwerksites heeft VPL een profiel.
  • Cijfers VPL gaat digitaal
   • De website is in 2010 4.424 keer bezocht.
   • De pagina waar potentiële kopers VPL-leden kunnen opzoeken is 1.429 keer bezocht. 
   • De blog is in 2010 - november en december -  1.122 keer bezocht.

Bestuurlijke ontwikkelingen 2010
 • 2010 kende de volgende bestuurlijke ontwikkelingen:
  • De heer J. Samulski, was tot en met begin 2010 voorzitter van VPL, heeft zijn rol en functie als voorzitter neergelegd. Met pijn in zijn hart, dat wel.
  • De heer J. (Jan) van der Sluys heeft het stokje van de heer Samulski overgenomen. De heer Van der Sluys was eerder vice-voorzitter van VPL.
  • Het VPL-bestuur heeft de heer W.J. (Willem Jan) Kock mogen verwelkomen als bestuurslid.
 • Portefeuilleverdeling:
  • de heer J. van der Sluys; voorzitter
  • de heer A. Wonnink; penningmeester
  • de heer G. Klitsie; bestuurslid en portefeuillehouder techniek
  • de heer W.J. Kock; bestuurslid en portefeuillehouder relatiebeheer
Activiteiten VPL in 2011
 • www.mijnvplwerkvloer.nl
  VPL heeft voor 2011 grootse plannen. Naast www.mijnvplvloer.nl ontwikkelt VPL ook www.mijnvplwerkvloer.nl . Het wordt een trefpunt voor VPL-leden die werk in de aanbieding hebben. Dus leden die veel werk hebben en die het werk met hun eigen medewerkers niet aankunnen. Daarnaast kunnen leden die medewerkers in de zogenaamde leegloop hebben, kijken of er andere VPL-leden zijn waarvoor zij eventueel werkzaamheden kunnen verrichten. Het idee is natuurlijk niet nieuw, maar door het digitale karakter kan VPL het nu ook daadwerkelijk vorm geven.
 • Samenwerking NPF
  In 2010 werd  al samengewerkt met NPF.  Deze samenwerking krijgt in 2011 verder gestalte. Wat staat er op stapel?
  • een project aangaande onafhankelijk deskundigen
 • Certificering parketteurs
  In 2011 wordt een begin gemaakt met het opzetten van de certificering van parketteurs. Inhoudelijk is hierover nog niet veel te melden, wel dat de voorbereidingen in volle gang zijn.

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alles wat er binnen VPL speelt.
VPL is ervoor u!!!

De volgende ALV vindt plaats op maandag 18 april 2011.
Noteer deze datum in uw agenda.

Goede redenen om lid te worden van VPL
 1. Ledenbijeenkomsten/ledeninformatie
 2. Specifieke uniforme leveringsvoorwaarden
 3. Onafhankelijke geschillenregeling
 4. Juridische ondersteuning
 5. Incasso-opdrachten
 6. Vakopleiding
 7. Onderzoek
 8. CAO voor Parketondernemingen
 9. Naamsbekendheid
 10. VPL-website
 11. Gratis abonnement op Mobilia Vloeren
 12. Samenwerking met Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs
 13. Bestuurlijke invloed
 14. Invloed wet- en regelgeving
Waarom koopt een consument bij een VPL-leverancier?
 1. Eerlijk, vriendelijk en helder advies op maat
 2. Professionele en vakkundige parketteurs
 3. Een volledig bewaakt proces. Van aanschaf tot oplevering.
 4. Zekerheid en garantie.
 5. Duidelijke afspraken (algemene voorwaarden opgesteld met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis).
 6. Lid van een onafhankelijke geschillencommissie.
 7. Garantie op uw aanbetaling.