dinsdag 26 april 2011

Huurprijsvergelijker

Doorbraak in transparantie van winkelhuurprijzen:
Huurprijsvergelijker gratis online toegankelijk

Met de online Huurprijsvergelijker (www.huurprijsvergelijker.nl) komt een eind aan de beperkte beschikbaarheid van vergelijkingscijfers over huurprijzen van winkelgebieden. De Huurprijsvergelijker is een belangrijke stap om te komen tot transparantie en objectiviteit van huurprijzen en passende informatie voor alle relevante retail- en vastgoedpartijen. Ondernemers en andere betrokkenen in de detailhandel kunnen met de Huurprijsvergelijker eenvoudig en kosteloos bepalen of de huurprijs die zij betalen marktconform is. Deze vergelijkingssite is een initiatief van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en WPM Groep.

Met de Huurprijsvergelijker krijgt de gebruiker beschikking over huurprijzen van elk winkelgebied in Nederland. Daarin wordt onderscheid gemaakt naar locatiekwaliteit (A-, B- en C-locaties). Per winkelgebied en locatiekwaliteit is de gemiddelde huurprijs per vierkante meter winkelruimte in beeld gebracht. De huurgegevens hebben geen betrekking op een individueel pand. Het gaat om winkelgebieden of winkelstraten. De gebruiker kan naar eigen wens een selectie maken van winkelgebieden om de huurprijzen met elkaar te vergelijken.

De Huurprijsvergelijker houdt rekening met het type winkelgebied waar de winkelunit is gevestigd (grootte van het centrum, soort winkelgebied) en de branche. De weergegeven huurprijzen zijn indicatief. De huurprijzen zijn samengesteld met behulp van de omvangrijke huurdatabase van WPM Groep. De afgelopen jaren heeft WPM Groep de gegevens van ruim 15.000 huurtransacties verzameld. De Huurprijsvergelijker is bedoeld als eerste referentie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Huur belangrijke kostenpost
Huisvesting vormt een belangrijke kostenpost in de bedrijfsvoering van winkeliers, terwijl voor beleggers de huur de basis voor het rendement vormt. Huurprijzen zijn dus voor beide sectoren van groot belang. In de huidige marktsituatie met een relatief groot aanbod aan winkelruimte groeit de vraag naar informatie over huurprijzen sterk.

Transparantie en objectiviteit
Tot op heden ontbrak het echter aan dergelijke toegankelijke, onafhankelijke, objectieve informatie. Beleggers, makelaars en beheerders maken weliswaar af en toe huurprijzen openbaar, maar veel gebruikers ervaren die informatie als gekleurd. Voor het HBD als kenniscentrum en als onafhankelijke informatieleverancier aanleiding om samen met WPM Groep het initiatief te nemen voor de Huurprijsvergelijker. En zo te komen tot transparantie en objectiviteit van huurprijzen, duidelijke definities en passende informatie voor de relevante retail- en vastgoedpartijen.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is. Alle winkeliers in Nederland zijn aangesloten bij het HBD. In het Hoofdbedrijfschap Detailhandel werken samen: MKB-Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.

WPM Groep
WPM Groep is als onafhankelijke dienstverlener actief in de hele vastgoedketen: van adviseur, planontwikkelaar, verhuurder en beheerder van winkel- en kantoorvastgoed. Met 1,8 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlakte is WPM Retail de grootste beheerder van winkelcentra in Nederland. In deze rol streeft zij naar professionalisering van de sector van het winkelvastgoed. Het verschaffen van objectieve huurinformatie aan de betrokken partijen sluit daar direct bij aan.donderdag 21 april 2011

Eerste mbo-diploma’s parketteur via EVC voor Vloerservice Bouman

Onlangs ontvingen de eerste ervaren parketteurs Sandro en Jaap Bouman het mbo-diploma Allround parketteur uit handen van Kenniscentrum SH&M. De broers Bouman zagen hun jarenlange werkervaring, aangevuld met kortdurende scholing, verzilverd in het landelijk erkende mbo-diploma op niveau 3.
                                
Onder begeleiding van Kenniscentrum SH&M zijn eerst alle competenties van de kandidaten in beeld gebracht. Dit mondde uit in een Ervaringscertificaat met advies voor aanvullende kortdurende scholing. De heren Bouman, eigenaren van Vloerservice Bouman in Doetinchem beschikken over de vereiste kennis en praktijkervaring. Met enkel het afleggen van een taaltoets Nederlands sleepten zij de mbo-diploma’s in de wacht.

Praktijkervaring goed voor mbo-diploma
Dankzij EVC kunnen ervaren parketteurs, zonder jarenlange scholing, toch een mbo-diploma behalen.
EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Dit houdt in dat werkervaring omgezet kan worden in beroepscompetenties. Deze competenties moeten vervolgens overeenkomen met een middelbare beroepsopleiding. In het geval van de broers Bouman was dat de opleiding Allround parketteur. Door veel doen en te kijken hebben zij die ervaring opgebouwd. Echter een officieel vakdiploma ontbrak er nog aan. De heren Bouman zijn van mening dat wanneer je de klanten kwaliteit wilt bieden, dat ook zelf  moet tonen door goed vakmanschap te combineren met een opleiding. Sandro Bouman geeft aan dat: “Goed opgeleide mensen goed zijn voor de toekomst van zowel onze zaak als voor de branche. Een vakdiploma geeft je tenslotte toch meer eigenwaarde”. Jaap Bouman vult aan: “Zeker goed als we straks weer zelf mensen opleiden. Kan je toch zeggen dat je allround parketteur bent!” Het traject was voor beiden tevens een bevestiging dat zij hun werk goed in de praktijk hebben geleerd.

maandag 18 april 2011

Detaillist dreigt contact met zijn klant te verliezen

De consument gebruikt steeds vaker ‘nieuwe media’, zoals internet en mobiele telefoon, om zich te oriënteren en te informeren, waardoor het koop- en winkelgedrag ingrijpend verandert. Ondernemers in de detailhandel maken echter nog amper gebruik van die nieuwe media en zijn onvoldoende op de hoogte van de (on)mogelijkheden van deze media. Gevolg is dat zij niet luisteren c.q. niet kunnen luisteren naar hun klanten. Met het gevaar dat zij de klant niet meer in voldoende mate bereiken. Dat blijkt uit de HBD Monitor ICT.

De zojuist verschenen monitor ICT van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) gaat specifiek in op het gebruik van nieuwe media door detaillisten. In het onderzoek zijn detaillisten met een fysieke winkel gevraagd naar hun kennis van nieuwe media en de mate waarin zijn nieuwe media gebruiken om met hun klanten te communiceren, hen te informeren en te verleiden tot kopen in de winkel.

Internet in twee derde van de winkels
Voor digitale klantcommunicatie is een internetverbinding een noodzakelijke voorwaarde. Volgens de monitor beschikt twee derde (67 procent) van de ondernemers over toegang tot internet in de winkel. Voor het gebruik van e-mail en SMS is het van belang het e-mailadres respectievelijk het 06-nummer van klanten en bezoekers in een database op te slaan. Bijna 40 procent beschikt over een dergelijk elektronisch klantenbestand. Het bijhouden van een klantenbestand met daarin met daarin e-mailadressen en/of 06-nummers biedt detaillisten onder meer de mogelijkheid tegen relatief lage kosten klanten of bepaalde groepen klanten tegelijk te benaderen met bijvoorbeeld productinformatie of aanbiedingen. Het actief vragen naar digitale klantgegevens is nog geen gemeengoed. Slechts 28 procent van de ondernemers doet dat.

Schroom
Van de ondernemers die geen digitale gegevens aan hun klanten vragen, wil driekwart dit ook niet overwegen. Ze vinden het niet bij hun winkel passen, denken dat de klanten het niet willen of weten niet wat ze met gegevens moeten doen. Een klein deel ten slotte geeft aan dat het, volgens hen het opgebouwde vertrouwen met de klant aantast. Het niet vragen naar digitale klantgegevens, lijkt dus een bewuste keuze. Het ontbreken van kennis over de mogelijkheden en voordelen die het gebruik van digitale klantgegevens kunnen opleveren, kan eveneens een rol spelen.

Social media nog nauwelijks ingezetMeer dan de helft (51 procent) van de winkeliers is bekend met e-mail als digitaal communicatiekanaal om meerdere klanten tegelijk te bereiken. Alle andere kanalen scoren beduidend lager. Ruim driekwart (79 procent) is niet bekend met de mogelijkheden die sociale netwerksites, zoals Hyves en Facebook, hen te bieden hebben. 83 procent van de winkeliers is niet bekend met bulk-SMS. Het is dan ook niet verrassend dat het daadwerkelijk gebruik van de verschillende digitale communicatiekanalen door detaillisten laag is. Alleen e-mail wordt op enigszins serieuze schaal in gezet: 22 procent van de detailhandel gebruikt dit kanaal voor communicatie naar meerdere klanten tegelijk.
Waar SMS (17 procent), weblogs (13 procent), Twitter (13 procent) en overige social media (21 procent) wat bekendheid betreft nog enigszins scoren, is het gebruik laag. Slechts een miniem percentage van de ondernemers zet deze kanalen in. Bovendien bestaat nog nauwelijks de intentie om deze kanalen te gaan gebruiken.

HBD Monitor ICT
De HBD Monitor ICT is te downloaden via de website van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, www.hbd.nl/innovatie.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is. Alle winkeliers in Nederland zijn aangesloten bij het HBD. In het Hoofdbedrijfschap Detailhandel werken samen: MKB-Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.dinsdag 12 april 2011

Activiteiten binnen de Parketopleiding.

In navolging van de succesvolle bezoeken aan en gastlessen van leveranciers heeft de heer Dick Heijster van Thomsit maandagmiddag 14 maart heeft een gastles verzorgt op het ROC Midden Nederland voor alle niveau 2 leerlingen parketvloerleggers.

De heer Heijster heeft uitgebreid vertelt waarom en hoe een goede vloerinspectie uitgevoerd moet worden en heeft aan de hand van voorbeelden die hij mee had gebracht, duidelijk gemaakt wat er kan gebeuren en wat de consequenties kunnen zijn als er geen goede vloerinspectie heeft plaats gevonden.
Ook zijn er verschillende ondervloeren behandeld en uitgelegd hoe hiermee om te gaan.
De ondergronden die behandelt zijn: cementdekvloeren, anhydriet, betonmonoliet, fermacel, plavuizen, natuursteen en siergrind.

Er volgde een demonstratie vochtmeten met een elektronische meter en een CM meter en er werd uitgelegd hoe een krasproef werkt en uitgevoerd moet worden. Dick heeft uitgelegd wanneer een ondervloer met primer of vochtscherm behandeld moet worden.

Het laatste onderdeel van zijn les heeft hij besteed aan welk type lijm het best toegepast kan worden op de verschillende vloeren.

Het was een goed voorbereidde en mede daardoor een afwisselende en leerzame les. Het ROCMN en de leerlingen bedanken Thomsit en Dick in het bijzonder voor de middelen en tijd die zij beschikbaar  hebben gesteld.

donderdag 7 april 2011

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief maart 2011

Workshops klacht L leuk J. 

Hoe maak ik van een potentiële klager een tevreden klant?
In maart heeft VPL een tweetal workshops georganiseerd die waardevol waren voor uw bedrijfsvoering. René Griezel heeft de workshop op geheel eigenwijze ingevuld vanuit een verrassende invalshoek. Ook klachtenbehandeling heeft van alles te maken met communicatie.
Hieronder volgen een aantal inhoudelijke zaken:
Wat is het doel van klachtenbehandeling?
 1. Verhogen kwaliteit (retentie)
 2. Voorkomen negatieve mond-tot-mondreclame (merkreputatie)
 3. Kwaliteitsverbetering
 4. Toename winstgevendheid
Zevenstappen naar een win-winsituatie
 1. Herken de klacht
 2. Organiseer de afhandeling
 3. Bevestig de ontvangst
 4. Registreer
 5. Scheid feit van fictie: vorm een oordeel
 6. Bied een oplossing
 7. Evalueer
Zeven stappen in het klachtengesprek
 1. Luister actief
 2. Toon begrip
 3. Vat samen ter controle
 4. Verzamel aanvullende informatie
 5. Bied oplossingen
 6. Sluit het gesprek af; vat samen, bevestig afspraken
 7. Bied nazorg

Omzet (verhoging)
VPL wil absoluut niet op de stoel van de ondernemer - uw stoel - gaan zitten, maar in tijden van recessie doet VPL u toch aantal tips en adviezen aan de hand om meer omzetvolume te creëren, in de vorm van do’s en dont’s .

DoDon't
Samenwerken. Samenwerken met groothandel en toeleverancier. Overleg en maak afspraken over het leveren van toegevoegde waarde aan de eindgebruiker.Soleren. Ik kan het wel alleen en koop alleen maar in bij mijn leveranciers.
Folderen. Met folders en brochures kunt u latente behoeften losweken van de toekomstige consument. Kijk maar naar al die flyers van de zogenaamde “keukenboeren”. Alleen maar adverteren. Ontwikkelen van folders kost geld en dat heb ik momenteel niet. En wat schiet ik er op korte termijn mee op.
Acties. Met diverse acties, op prijs en/of trend, krijgt u mensen op de been.  Alles houden zoals het was. Het ging vroeger toch ook goed?
Keuzes maken. Plemp niet alle monsterboards in uw showroom. Maak weloverwogen keuzes. En niet teveel. Alle producten voeren. Teveel merken en productlijnen voeren. Kunt u de bomen door het bos zien? Precies, uw klant ook niet.
Aanbieden van onderhoudscontracten. Verkoop bij uw vloer een onderhoudscontract en eventueel een leveringscontract met bijvoorbeeld korting op onderhouds- en schoonmaakproducten. Alleen vloeren verkopen. Zo, ik heb weer een vloer verkocht. We hebben de vloer bij de klant afgeleverd en wegwezen!
Ga digitaal. Doe alles om uw bedrijfsvoering zo digitaal mogelijk te maken. Denk aan PR in vormen van website, LinkedIn, Facebook, Twitter. Maar ook de andere facetten van de bedrijfsvoering. Ga serieus calculeren met professionele software.

Of wat denkt u van een digitale nieuwsbrief! 
Papier hier. Veel te ingewikkeld die PC voor mij en mijn medewerkers en het kost veel te veel tijd. Bedenk dat uw klant meer en meer digitaal werkt én koopt! De consument WIL dit ook. Bedien de klant op zijn of haar wenken en ga ook om.ALV 18 april
Op 18 april a.s. vindt de voorjaars ALV van VPL plaats. Kom allemaal! Het is zeer waardevol en nuttig. EN u treft uw medecollega. Beetje praten, beetje netwerken. Kan nooit kwaad, toch? U kunt ook een collega die nog geen lid van VPL is, meenemen. Deze collega kan dan wel niet de ALV bijwonen, maar wel na afloop andere collega’s treffen. En direct aanmelden als VPL-lid, kan natuurlijk ook. Als de door u meegebrachte collega inderdaad lid wordt dan ontvangt u een leuke attentie.
Deze ALV vindt wederom plaats bij een buitengewoon lid. Buitengewoon fijn dat alle buitengewone leden ons willen ontvangen en voor de catering zorgen.
Reserveer 18 april in uw agenda. De ALV vindt plaats van 14:00 uur tot 20:00 uur.
De uitnodiging met de volgende tekst is al de deur uit:
Het is weer zover. De ALV van het voorjaar 2011 komt eraan. Groothandel Eagle Vloeren, sinds kort bijzonder lid van VPL, neemt de gastorganisatie op zich. Heel hartelijk dank daarvoor.
De ALV staat, naast de vaste agendapunten, in het teken van het thema klachtbehandeling. De recent gehouden workshop klacht L leukJ is goed ontvangen. Als vervolg daarop wordt een gastspreker van de Stichting Geschillen Commissie uitgenodigd die meer zal vertellen over klachtenafhandeling binnen die organisatie.
De definitieve agenda ontvangt u zo spoedig mogelijk. Hierbij het programma:
14:00 uur – 15:00 uur ontvangst bij Eagle Vloeren. Zij gunnen u een kijkje in hun bedrijf en het productieproces. Koffie en thee. 
15:00 uur – 15:30 uur naar de vergaderzaal van Van der Valk Hotel
15:30 uur – 17:30/18:00 uur ALV (agenda volgt z.s.m.)
18:00 uur borrel met hapjes
Adres:
 Eagle Vloeren
Westvlietweg 61 C
2491 ED Den Haag

Meld u aan via de website www.vplparket.nl of via e-mail info@vplparket.nl

Wij rekenen op uw komst.

VPL gaat digitaal
Inmiddels hebt u al de brochures inclusief begeleidend schrijven ontvangen ten behoeve van www.mijnvplvloer.nl. Gebruik de brochures bij uw verkoop, het offertetraject en uw verkoopovereenkomsten. Hoe meer aandacht en service uw klant krijgt, hoe beter. Ieder kwartaal krijgt uw klant via VPL een nieuwsbrief met informatie over vloeren. In deze nieuwsbrief staat bijvoorbeeld informatie over: Hoe de vloer mooi te houden: tips en trucs voor schoonmaken en onderhoud. U krijgt natuurlijk hiervan een kopie zodat u op de hoogte bent hoe en hoe vaak VPL uw klant via de nieuwsbrief informeert.
De aanmeldingen nemen inmiddels een grote vlucht. Zeer binnenkort verschijnt dan ook de eerste nieuwsbrief met tips en adviezen voor de consument.
Ook dit project krijgt meer en meer vorm. Achter de schermen wordt er druk gewerkt en gesleuteld aan www.mijnvplwerkvloer.nl . Op deze website kunt u te zijner tijd die opdrachten melden waarvoor u onvoldoende medewerkers hebt om deze opdrachten tot een goed einde te brengen. Uw collega’s kunnen daarop inschrijven wanneer zij over gekwalificeerd personeel beschikken dat op dat moment niet aan het werk is.
ü  website:
Aantal bezoeken www.vplparket.nl in maart: 506.
Aantal bezoeken in maart op de digitale ledenlijst: 172.
Aantal bezoekers VPL blog in maart: 269. 
ü  Twitter
Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Zeggen wat je doet kan prima – meer dan prima zelfs – via Twitter. Het kost geen tijd en uw klant en andere stakeholders zijn altijd en overal op de hoogte van uw activiteiten. Vervolgens doet u wat u zegt. Open deuren zijn ook waardevol J.
ü  Blog
Op het VPL-blog staan allerlei interessante artikelen. Neem een kijkje en geef een interessant artikel of nieuwtje door aan het VPL-secretariaat via info@vplparket.nl. En u kunt het snel teruglezen op het blog zodat ook uw collega’s op de hoogte worden gehouden.

Agenda vergaderingen en evenementen

Dag
Data
Tijden
Wat
Waar
Maandag
18-4-2011
14:00  - 19:00 uur
ALV
Buitengewoon lid
Woensdag
25-5-2011
16:00  - 19:00 uur
bestuursvergadering

Woensdag
22-6-2011
16:00  - 19:00 uur
bestuursvergadering

Woensdag
7-9-2011
16:00  - 19:00 uur
bestuursvergadering

Maandag
3-10-2011
14:00  - 19:00 uur
ALV
Buitengewoon lid
Woensdag
2-11-2010
16:00  - 19:00 uur
bestuursvergadering

Woensdag
14-12-2011
16:00  - 19:00 uur
bestuursvergadering

01-03 april
Eigen Huis (Ver)Bouwen & Inrichten
Jaarbeurs Utrecht
26 -28 mei
100% design
Rotterdam
24 sept - 02 okt
Woonbeurs 2011
RAI AmsterdamWellicht mist u nog evenementen of belangrijke vergaderdata. In dat geval hoor ik het graag van u.  Tevens wil ik graag data van bijvoorbeeld workshops etc. van onze bijzondere leden ontvangen.  De bijzondere leden kunnen ook kopei doorgeven voor deze nieuwsbrief en/of de VPL blog.