woensdag 29 mei 2013

PARKETBRANCHE WERKT AAN BRANCHEBREDE MEESTERTITEL


Vakgenoten gezocht om te helpen vaststellen wat het ‘hoogst haalbare’ in het beroep is.


Zoetermeer, 29 mei 2013

De gezamenlijke parketteurs in Nederland gaan dit jaar in een project onderzoeken of en hoe zij een landelijke en branchebreed erkende Meestertitel kunnen gaan invoeren voor het ultieme vakmanschap. De Commissie Parket van het Hoofdbedrijfschap Ambachten, die optreedt als eigenaar van het project, heeft daartoe besloten.

Het project heeft tot doel dat de parketbranche eigen standaarden voor excellentie gaat opstellen. Die standaarden geven weer wat op dit moment het hoogst haalbare is in het vak. Eind september zal duidelijk zijn of, met behulp van die standaarden, de landelijk erkende Meestertitel zal worden ingevoerd.
 

Op dit moment zijn er meerdere organisaties die zich actief bezighouden met de professionele ontwikkeling van parketteurs. Onder hen is het Gilde van Gediplomeerde Parketteurs, dat ook actief participeert in het project. Het Gilde wil de door hen geïnitieerde titel van meesterparketteur professionaliseren.
Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) is al langer bezig om in Nederland de Meestertitels op de kaart te zetten. Er zijn verschillende beroepsgroepen die de titel kennen. Maar in heel veel branches en beroepsgroepen is zo’n titel er nog niet. Het HBA is van mening dat erkend meesterschap een positieve invloed zal hebben op de interesse van jongeren in ambachtelijke beroepen. En dat is nodig, want er wordt voorspeld dat er over enkele jaren een groot tekort zal ontstaan aan deskundige vaklieden in de ambachtseconomie. Ook zal het erkend meesterschap bijdragen aan het in stand houden en ontwikkelen van de (hoge) kwaliteit van de diverse branches.

Het HBA heeft, na eerder haalbaarheidsonderzoek, een toolbox laten ontwikkelen door CINOP. Met deze toolbox kunnen branches en beroepsgroepen praktisch ondersteund worden in hun onderzoek naar, ontwikkeling van en besluitvorming over de (her)invoering van Meestertitels. De toolbox zal de komende maanden met enkele branches in de praktijk worden getest. Deze branches, waaronder dus de parketbranche, kiezen ervoor om eigen standaarden voor excellentie te gaan opstellen. Dat is een belangrijke basis voor een meesterexamen. Ook wordt nagegaan of en hoe er in het beroepsonderwijs een extra basis kan worden gelegd voor meesterschap.

Vanuit de HBA Commissie Parket wordt een stuurgroep ingesteld, die het project zal gaan leiden. Binnen de beroepsgroep worden ervaren en actieve parketteurs gezocht, met wie de standaarden voor excellentie worden opgesteld. CINOP zal de branche ondersteunen, onder meer met een Group Decision Room.

Vakgenoten, die zich deskundig achten om in het project mee te werken kunnen zich tot 14 juni 2013 aanmelden bij het HBA (Hans van Noort, 079-3161111 of h.vannoort@hba.nl).      

 

 

dinsdag 28 mei 2013

Chris de Vries verlaat Lecol na 13 jaar

WAALWIJK – Lecol laat weten dat per 1 juni Chris de Vries het bedrijf gaat verlaten en zijn carrière zal gaan voortzetten bij Bruynzeel Vloeren in Roosendaal.

Product manager Pieter Pruyn: “Helaas moeten we Chris na 13 jaar trouwe dienst ‘afstaan’ aan een ander bedrijf. Hij heeft voor Lecol veel betekent, zeker op het gebied van techniek. Als voormalig parketteur heeft juist hij veel verstand van de praktijk. Bij Bruynzeel kan hij alle bij Lecol opgedane kennis combineren in zijn nieuwe functie, dus dit is een prima stap in zijn carrière. Hoe spijtig ik het ook vind voor ons.” Chris geeft zelf ook duidelijk aan dat hij al die jaren met veel plezier bij Lecol heeft gewerkt. Hoewel hij helemaal niet de intentie had om een carrièremove te maken, kon hij deze uitdaging niet laten gaan.

Vanwege het korte tijdsbestek is er nog geen vervanging voor hem gevonden. Alle lopende zaken worden opgevangen door de rest van de Lecol-medewerkers. Lecol wenst Chris veel succes met deze nieuwe uitdaging en Bruynzeel mag blij zijn met een dergelijke medewerker. Voor meer informatie bel / mail naar 0416-566 540 / verkoop@lecol.nl.