dinsdag 30 november 2010

Wat is 2e spoor reintegratie


Wanneer een van uw medewerkers ziek is bent u gedurende maximaal 2 jaar verplicht om u werknemer bij ziekte door te betalen. Daarvoor kunt u zich verzekeren. U krijgt daarbij te maken met de wet Poortwachter welke u voorschrijft hoe u moet handelen om te voorkomen dat de afwezigheid van uw medewerker langer duurt dan strikt nodig. In veel gevallen zult u daarvoor afspraken hebben gemaakt met een Arbodienst. Als u niet handelt volgens de wet Poortwachter kunt u na afloop van de 2 jaar door het UWV ‘beloond’ worden met hoge boetes.
Gedurende het eerste jaar van de ziekteperiode bent u verplicht om alles te doen om uw medewerker weer bij u te laten werken, eventueel in een andere functie dan voorheen. Dit heet 1e spoor-reintegratie. Het 2e jaar geldt dezelfde verplichting maar dan bij een andere werkgever, het 2e spoor. U doet er verstandig aan om zo’n traject te laten uitvoeren door een re-integratiebedrijf dat goed is in het uitvoeren van 2e spoor reintegratie. U sluit een overeenkomst met het re-integratiebedrijf dat uw inspanningsverplichting van u overneemt. Van tevoren spreekt u een prijs af, soms op basis van het no-cure-less-pay  principe, afhankelijk van het resultaat van het traject.
Het re-integratiebedrijf onderzoekt de beperkingen en mogelijkheden van uw medewerker en maakt daarbij als u dat wilt gebruik van de informatie die u over hem of haar hebt. Uw medewerker wordt getraind in sollicitatievaardigheden en vervolgens wordt gezocht naar ander werk. Soms biedt het re-integratiebedrijf uw medewerker zelf een detacheringsovereenkomst aan waarbij u de arbeidsovereenkomst met uw medewerker kunt beëindigen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening maar u bent daarmee van alle rompslomp af.
De tarieven voor een 2e spoor traject verschillen sterk en zijn afhankelijk van de inhoud van het traject. Maar ook tussen de tarieven van de bureaus onderling zijn de verschillen soms groot. Daar staat tegenover dat er een aanzienlijk inverdieneffect optreedt ten opzichte van de kosten die u anders kwijt zou zijn voor uw werknemer. Hoe beter het re-integratiebedrijf presteert hoe groter het inverdieneffect voor u.
Het is zaak om op zoek te gaan naar een goed re-integratiebedrijf dat in het bezit is van het keurmerk van de stichting Blik op Werk. Daarmee hebt u een kwaliteitsgarantie. Het re-integratiebedrijf moet ook over een sterk regionaal netwerk beschikken. Wij hebben zelf goede ervaringen met Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching in Dronten. Dit bureau werkt weliswaar vooral in Flevoland en omstreken maar beschikt over een landelijk netwerk van goed presterende  bedrijven.
Adres:  Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching, De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten, telefoon: 0321-333382, www.triskellon.nl

maandag 29 november 2010

VPL Nieuwsbrief november 2010

Nieuwsbrief november 2010
De kou hangt in de lucht. Het laatste eindje van het jaar 2010. December is altijd een drukke maand. Vanuit de branche komen positieve geluiden. In tegenstelling tot wat het AD een aantal weken geleden meldde.   Jammer. Veel van onze stakeholders volgen VPL inmiddels via Twitter en het VPL- blog. VPL valt positief op tussen alle andere initiatieven die op elkaar lijken. Ook zijn er aanvragen voor het lidmaatschap VPL.
VPL gaat digitaal
Statistieken  www.vplparket.nl
 Een update maand november:
-          Totaal 815 nieuwe bezoeken.
-          Ledenlijst 183 nieuwe bezoeken.
-          Inlog door leden 40. Soms lukt het niet in te loggen. Maakt u dat kenbaar bij het secretariaat zodat de juiste gegevens naar u toe kunnen komen?   
-          www.mijnvplvloer.nl totaal 105 bezoeken in de maand november.
-          Blog; maand november 992 nieuwe lezers.
Feiten over VPL gaat digitaal.
-          Website: de website wordt een zeer compleet geheel.
-          Website leden: als er problemen zijn bij het inloggen, krijgt men nu direct antwoord op inlogcodes enzovoort. Op het besloten ledengedeelte staat veel informatie waar leden profijt van hebben bij hun bedrijfsvoering.
-          Website bestuur: ook dit gedeelte is volledig bijgewerkt. Op deze manier verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid.
-          Twitter: iedere dag het laatste nieuws in korte berichtjes op de website van VPL. Zo bent u op de hoogte wat VPL beweegt en krijgt u een kijkje achter de schermen.
-          Blog: wekelijks of tweewekelijks nieuws, uitgebreider dan op Twitter. Het blog bevat nieuws en informatie waar u als ondernemer iets aan heeft. Doe er uw voordeel mee!
Ook uw klanten kunnen profiteren van de informatie op Twitter en het VPL-blog. Attendeer uw klanten daarop.
De site www.mijnvplvloer.nl is operationeel. Uw klant kan zijn of haar vloer daar aanmelden. VPL krijgt dan ook door bij welk lid de vloer is aangeschaft. Na aanmelding krijgt uw klant op bepaalde tijden een e-mail met informatie en tips om de vloer goed en mooi te houden. Zo wordt bijv. ingegaan op de uitwerking van seizoensinvloeden en luchtvochtigheid op de vloer etcetera. Hierover  hebt u uw klant natuurlijk ook al geïnformeerd, maar het kan geen kwaad om uw klant, op het moment dat hij zijn of haar CV weer laat loeien, hier nogmaals op te attenderen. Uiteraard informeren wij u regelmatig welke klanten zich bij ons hebben aangemeld. Op die manier kunt u inspelen door het sturen van informatie over bijvoorbeeld onderhoudscontracten enzovoort.
Het instrument wordt ondersteund door een brochure die nu in ontwikkeling is. Als de brochure klaar is krijgt u 500 exemplaren die u meegeeft met uw offerte en de leveringsvoorwaarden. Een VPL-lidmaatschap heeft dus zowel voor u als voor uw klant nog meer toegevoegde waarde.
Externe partijen
-          Procedure SGC digitaal: de geschillenprocedure kunt u helemaal digitaal volgen. Inloggen en u ziet is in welke fase van de procedure de klacht c.q. geschil zich bevindt. Uw klant kan dit ook volgen! Voor alle duidelijkheid. U en uw klant kunnen alleen digitaal het desbetreffende geschil zien. Derden kunnen daar niet bij komen.
-          Code HBA digitaal: Een fysiek exemplaar van de Code kost geld. Via de website is het voordeliger. Log dus in op de HBA-website.
-          Nieuwe legvoorschriften digitaal: de huidige legvoorschriften staan  nog keurig in een boekje dat op uw bureau ligt  ;). De nog nieuw te ontwikkelen legvoorschriften worden alleen digitaal verspreid. VPL maakt zich hard om hiervoor een link op haar site te krijgen, zodat u slechts op 1 plek hoeft in te loggen.

Zorgverzekering

De VPL selecteerde voor u een maatschappij die al drie achtereenvolgende jaren is gekozen tot de Beste Zorgverzekeraar en net als uw branchevereniging bescheiden van omvang is maar uiterst persoonlijk.
Waarom een dijk van een Zorgverzekeraar? En wat betekent dat voor u?
·         Scherpe premie
·         Iedereen dezelfde premie omdat je niet mee betaalt aan de collectieve contractskorting van een ander
·         Geen medische vragen/selectie bij aanmelding
·         Zelf uw zorgverlener kiezen
·         Tandartsdekking al opgenomen in de goedkoopste aanvullende verzekering
·         Snelle uitbetaling van declaraties, gemiddeld binnen 5 dagen
·         Opzegservice huidige verzekering.
Nieuwsgierig geworden? Neem snel een kijkje op www.vplparket.nl
De volgende ALV is op maandag 18 april 2011. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

woensdag 10 november 2010

Ziektekostenverzekering

De VPL selecteerde voor u een maatschappij die al drie achtereenvolgende jaren is gekozen tot de Beste Zorgverzekeraar en net als uw branchevereniging bescheiden van omvang maar uiterst persoonlijk is.

Waarom een dijk van een Zorgverzekeraar ?
·         Scherpe premie
·         Iedereen de zelfde premie omdat je niet mee betaalt aan de collectieve contractskorting van een ander
·         Geen medische vragen/selectie bij aanmelding
·         Zelf uw zorgverlener kiezen
·         Tandartsdekking al opgenomen in de goedkoopste aanvullende verzekering
·         Snelle uitbetaling van declaraties, gemiddeld binnen 5 dagen
·         Opzegservice huidige verzekering.

Nieuwsgierig geworden ? klik snel op onderstaande links.

woensdag 27 oktober 2010

VPL nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010
Het is alweer herfst, de blaadjes blijven vallen en storm en wind houdt de mensen binnen. Het is ook een gezellige tijd. Zeker als deze mensen een mooie en goed onderhouden vloer in huis hebben. Ik hoor van veel VPL-leden dat het werk weer een beetje aantrekt. De 6% BTW-tarief voor arbeidsuren levert  daar zeker een positieve bijdrage aan.

ALV
De laatste ALV werd druk bezocht. BONA, een buitengewoon lid van VPL, trad op als gastorganisatie. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Na een kennismaking met BONA opende de heer J. van der Sluys de officiële vergadering. Al gauw werd duidelijk dat de digitale snelweg, ook bij VPL, steeds belangrijker wordt. Na het officiële gedeelte hield de heer drs. H. van der Duim een betoog over het belang van Twitter, LinkedIn en het hebben van een eigen website. Ook gaf hij veel informatie over www.mijnvplvloer.nl. De heer A. Wonnink, bestuurslid, concludeerde dat VPL vooruitstrevend is  en kreeg de handen op elkaar voor de nieuwe richting: “VPL gaat digitaal”. Voor meer inhoudelijke informatie over de laatste ALV verwijs ik u naar het verslag, de actiepunten- en besluitenlijst, die in de tweede week van november naar u toe komt.  De volgende ALV is op maandag 18 april 2011. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

VPL gaat digitaal
Feiten over VPL gaat digitaal.
-          Website: de website wordt steeds beter en mooier.
-          Website leden: op het besloten ledengedeelte voor de leden staat veel informatie waar de leden profijt van hebben bij hun bedrijfsvoering.
-          Website bestuur: het bestuur heeft een eigen besloten gedeelte op de website. Op deze manier verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid.
-          Twitter: iedere dag het laatste nieuws in korte berichtjes op de website van VPL. Zo bent u op de hoogte wat VPL beweegt en krijgt u een kijkje achter de schermen.
-          Blog: wekelijks of tweewekelijks nieuws, uitgebreider dan op de Twitter. De blog bevat nieuws en informatie waar u als ondernemer iets mee kunt.
Ook uw klant kan profiteren van de informatie via  Twitter en het VPL-blog. Attendeer uw klant daarop. Dit kan geen kwaad, integendeel, het is alleen maar gunstig als uw klant kan zien wat VPL voor u doet. Aangesloten zijn bij een actieve branchevereniging geeft en heeft alleen maar voordelen.


Statistieken  www.vplparket.nl
De website van VPL is een goed bezochte website. In vergelijking met andere brancheverenigingen doet VPL het goed! De gegevens van 1 januari 2010 tot en met 30 september 2010 zijn als volgt:
-          Totaal 2.853 nieuwe bezoeken (heel goed bezocht dus).
-          Ledenlijst 1.238 nieuwe bezoeken (goed bezocht, opzienbarend).
-          Inlog door leden 95 (mager, er staat veel informatie. Waarom logt u als lid niet in? Wat mist u? Wilt u dit doorgeven aan het secretariaat zodat wij daarop kunnen anticiperen? )

De site www.mijnvplvloer.nl is operationeel. Uw klant kan zijn of haar vloer daar aanmelden. VPL krijgt dan ook door bij welk lid de vloer is aangeschaft. Na aanmelding krijgt uw klant op bepaalde tijden een e-mail met informatie en tips om de vloer goed en mooi te houden. Zo wordt bijv. ingegaan op de uitwerking van seizoensinvloeden en luchtvochtigheid op de vloer etcetera. Hierover  hebt u uw klant natuurlijk ook al geïnformeerd, maar het kan geen kwaad om uw klant, op het moment dat hij zijn of haar CV weer laat loeien, hierop te attenderen.  Uiteraard informeren wij u regelmatig welke klant zich bij ons heeft aangemeld. Op die manier  kunt u inspelen door het sturen van informatie over bijvoorbeeld onderhoudscontracten enzovoort.
Het instrument wordt in de toekomst verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Te zijner tijd krijgt u een aparte brief met alle informatie over www.mijnvplvloer.nl    

Externe partijen
-          Procedure SGC digitaal: de geschillenprocedure kunt u helemaal digitaal volgen. Inloggen en u ziet is in welke fase de procedure de klacht c.q. geschil zich bevindt. Uw klant kan dit ook volgen!
-          Code HBA digitaal: Een fysiek exemplaar van de Code kost geld. . Via de website is het voordeliger. Log dus in op de HBA-website.
-          Nieuwe legvoorschriften digitaal: de huidige legvoorschriften staan  nog keurig in een boekje dat op uw bureau ligt  ;). De nog nieuw  te ontwikkelen legvoorschriften worden alleen digitaal verspreid. VPL maakt zich hard om hiervoor een link op haar site te krijgen, zodat u slechts op 1 plek hoeft in te loggen.

Arbeidsinspectie
Bij de nieuwsbrief trof u een uitgave aan van de arbeidsinspectie voor de hout-, timmer- en meubelindustrie. Via deze weg kunt u het rapport opvragen bij het secretariaat. info@vplparket.nl . Het ene onderwerp zal toepasselijker zijn dan het andere maar ik wilde u de informatie niet onthouden.

De peilers onder het onderzoek van de arbeidsinspectie zijn
-          Machineveiligheid
-          Blootstelling aan houtstof (kan leiden tot allergie en kanker)
-          Explosiegevaarlijke stoffen (houtstof kan explosieve situaties leiden)
-          Blootstelling aan dieselmotoremissie


Opleiding

U kunt nog steeds leerlingen aanmelden voor e opleiding II en III. Tevens zijn er nog EVC trajecten beschikbaar.

Het ROC is op zoek naar ondernemers in de parketwereld die zitting willen nemen in de begeleidingscommissie. Als u meer wilt weten over die begeleidingscommissie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

dinsdag 19 oktober 2010

Parketmeester

OPLEIDING MEESTER PARKETLEGGER MINIMAAL VIJF JAAR GEGARANDEERD
Dubbel goed nieuws over de opleiding Meester Parketlegger die ROC Midden Nederland Gildevaart in Nieuwegein aanbiedt. Onlangs hebben de eerste examenkandidaten na drie jaar studie hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Bovendien is de belangstelling voor de in 2008 gestarte opleiding, die tot nu toe een pilot project was, zo groot dat het voortbestaan ervan voor de komende vijf jaar gegarandeerd is. Daarnaast blijven de bijna al twintig jaar bestaande twee opleidingen voor niveau 2 gewoon bestaan.

De meestertitel is weggelegd voor parketleggers die niveau 3 van de parketopleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Omdat de ontwikkelingen in het parketvak snel gaan, wordt van de Meester parketleggers verlangd dat zij zich regelmatig aantoonbaar laten bijscholen of om de twee jaar een examen doen. Degenen die niet aan deze eisen voldoen, verliezen hun titel.

EVC
Parketleggers, die al werkervaring hebben maar nog niet de gevraagde theoretische scholing hebben genoten, kunnen aan de opleiding deelnemen na het volgen van een EVC-traject. Het HBA project Gekwalificeerd Ambacht heeft de ontwikkeling van het EVC-traject mogelijk gemaakt. VPL, VPVB, CBW-Mitex, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Stichting Hout & Meubel en Kenniscentrum Handel en Woonwerk zijn als partners toegetreden om dit EVC-traject handen en voeten te geven. Groot pluspunt is dat het EVC-certificaat niet op zichzelf staat, maar naadloos aansluit op de reguliere opleiding Lerend Werken bij ROC Midden Nederland Gildevaart.

Positieve spiraal
De branche en het HBA, dat nauw betrokken is bij de opzet van het EVC-traject, willen met deze aanpak een positieve spiraal in de branche tot stand brengen. Om te beginnen, zal de kennis van de gemiddelde parketlegger stijgen. Hij zal daardoor werk van hogere kwaliteit leveren. Daardoor ontstaat een duidelijk verschil tussen kwalitatief hoogwaardige parketbedrijven en prijsstunters en wordt de markt voor de consument transparanter. Dat zal voor meer parketbedrijven reden zijn hun parketleggers weer naar school te sturen om deze titel te behalen. Waarmee de cirkel rond is.

woensdag 13 oktober 2010

Integratie VPL blog en twitter

Vandaag zijn de VPL blog en twitter geintegreerd. Er zijn nieuwe gadgets in het rechtermenu, zoals een zoekfunctie in het blogarchief, vermelding van relevante webadressen. Wilt u ook uw link in de lijst. Laat het weten aan het secrtariaat van VPL. info@vplparket.nl.

donderdag 7 oktober 2010

Presentatie social media

Hierbij de presentatie van de heer drs. Henk van der Duim over socialmedia. Heel interessant.

woensdag 6 oktober 2010

VPL gaat digitaal

VPL gaat met haar tijd mee, http://www.vplparket.nl/

VPL kan terugkijken op een resultaatgerichte periode. Tijdens de ALV van maandag 4 oktober 2010 is afgesproken dat in de toekomst alle VPL-instrumenten zoveel mogelijk digitaal beschikbaar komen.

ALV

De laatste ALV trok veel aandacht. BONA, een buitengewoon lid van VPL, was onze gastorganisatie. Alles was dan ook tot in de puntjes verzorgd. Na een kennismaking met BONA opende de heer J. van der Sluys de officiële vergadering. Al gauw werd duidelijk dat de digitale snelweg, ook bij de VPL, steeds belangrijker wordt. Na het officiële gedeelte hield de heer drs. H. van der Duim een betoog  over het belang van  Twitter, LinkedIn  en het hebben van een eigen website. Ook gaf hij veel informatie over www.mijnvplvloer.nl. De heer A. Wonnink, bestuurslid, concludeerde  dat VPL niet meer onder de diverse digitale instrumenten uit kon en kreeg de handen op elkaar voor de nieuwe richting: “VPL gaat digitaal”.

Wat is er al?

Deze website is bedoeld voor de klanten van de  VPL-leden te informeren over parket, kwaliteit en de leden van VPL. Via de zoekfunctie kunnen VPL-leden gemakkelijk worden gevonden. Op die manier kunnen klanten die op het punt staan een parketvloer te kopen zich goed oriënteren en een parketleverancier in de arm nemen die onder VPL-voorwaarden en garanties producten levert en toepast.

De website heeft een besloten gedeelte speciaal voor VPL-leden. Hier staat de informatie die voor leden belangrijk is, denk aan brancheberichten, VPL-nieuws, standaardcontracten etc.

Ook kent de website een besloten gedeelte voor het bestuur. Het bestuur kan hierdoor nog sneller schakelen en kunnen bepaalde documenten gedeeld en samen ontwikkeld worden; webbased. Hip en functioneel!

VPL Twittert! Volg VPL op Twitter en u krijgt iedere dag een kort nieuwsbericht over zaken die op dat moment belangrijk zijn om te weten. Op de homepage van http://www.vplparket.nl/  staat een Twitterblok. Ook hier kunt u dan alle berichten volgen. Dus let’s Twitter!

http://vplparket.hyves.nl
VPL heeft haar eigen hyvespagina. VPL vindt het belangrijk om ook op deze manier  (jong) publiek te bereiken.

Wat komt er?

www.mijnvplvloer.nl is een instrument waarbij het VPL- lid of de klant van VPL zich kan registeren. De klant c.q. eindgebruiker kan op geregelde tijden een e-mail verwachten met relevante informatie over bijvoorbeeld seizoensinvloeden en tips en trucs om hun vloer mooi te houden. Ook krijgt het VPL-lid regelmatig tips om de klant te benaderen voor bijvoorbeeld een onderhoudscontract etc. Kortom de VPL-leden verlenen nog meer service aan haar klanten! Unieke verkoopargumenten.

In de toekomst krijgt VPL een eigen VPL-LinkedIn-pagina en een stream op YouTube. De informatie daarover volgt als de instrumenten operationeel zijn.


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Muriël van der Wal, ambtelijk secretaris VPL.

Correspondentieadres:
Postbus 50151
1305 AE Almere

Bewaartermijn administratie

Bewaartermijn administratie: 7 jaar
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarbij moet u denken aan:
·         het grootboek (1 januari opstellen)
·         de debiteuren- en crediteurenadministratie (1 januari opstellen)
·         de voorraadadministratie (1 januari opstellen)
·         de in- en verkoopadministratie (1 januari opstellen)
·         de loonadministratie (1 januari opstellen)
·         jaarrekening accountantsverklaring (vanaf datum opstellen)
·         winst- en verliesrekening (vanaf datum opstellen)
·         facturen (vanaf datum opstellen en datum ontvangst)
·         klant-, artikel- en personeelsgegevens (start relatie)
Bewaartermijn: 10 jaar
Voor een aantal zaken geldt een bewaartermijn van 10 jaar:
·         ledenadministratie van vereniging of stichting (leden zijn aansprakelijk): (vanaf aanvraag lidmaatschap)
·         administratie subsidieaanvraag (vanaf de start van de administratie)
·         documenten met betrekking tot zakelijk onroerend goed: (vanaf de opstelling van het contract, factuurdatum)
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. U voldoet, volgens de belastingdienst, niet aan de bewaarplicht met het uitsluitend bewaren van een bestand in gedrukte vorm. Klik hier voor meer informatie.
Voor u op een rij gezet door Castelein Services

dinsdag 5 oktober 2010

Verklaring woning ouder dan 2 jaar

Met ingang van 1 oktober 2010 geldt het Btw-tarief van 6 % voor de arbeidskosten die van toepassing zijn op plaatsen, renovatie en herstel van vaste vloeren van woningen ouder dan twee jaar. Het plaatsen, de renovatie en herstel van vloeren van woningen moet dan wel 2 jaar na de eerste ingebruikneming van de woning plaatsvinden.
Om er zeker van te zijn dat de woning/pand inderdaad al 2 jaar of langer geleden in gebruik genomen is, is het verstandig c.q. verplicht om de klant een verklaring te laten ondertekenen. Een voorbeeld verklaring treft u hieronder aan. 

Het verlaagde Btw-tarief geldt tot 1 juli 2011. Dit betekent dat de werkzaamheden op die datum afgerond moeten zijn.

Deze verklaring kunt u afdrukken op uw eigen briefpapier.

Deze verklaring is opgesteld door Castelein Services.

Verklaring
Hiermee verklaart ondergetekende dat de woning waarop het herstel of de renovatie van toepassing is, 2 jaar of langer geleden in gebruik genomen is:
Naam klantAdres
Postcode en  plaatsnaam


Adres, postcode en plaatsnaam van de woning/pand waar de werkzaamheden plaatsvinden


Bouwjaar woning/pand


Datum ingebruikname woning/pand[i]


Datum ingebruikname woning/pan door huidige
bewoner/eigenaar


Naw-gegevens bedrijf waaraan de opdracht wordt verleend


Start werkzaamheden


Einddatum werkzaamheden


Handtekening
klant


Datum


[i] Let op: dit is de werkelijke datum waarop de woning/pand voor het eerst werd betrokken. Dit hoeft dus niet de datum te zijn dat de huidige bewoner, er is komen wonen.


vrijdag 1 oktober 2010

VPL blog

VPL gaat mee met de nieuwste digitale ontwikkelingen. Onder de slogan “VPL gaat digitaal”, is recentelijk een aantal communicatie-instrumenten ontwikkeld waar u en uw bedrijf wellicht ook profijt van kunnen hebben.

VPL is een blog gestart. Via korte, relevante berichten laten wij onze VPL-leden weten wat er allemaal speelt; denk aan actuele  informatie over de BTW- tarieven, productinformatie van onze bijzondere leden, columns van een advocaat, taal en lay-out tips en trucs van een secretariatenbureau, ideeën van de VPL ICT-er, journalisten die aandacht vragen voor hun nieuws, etc.

Kortom een direct communicatiekanaal richting leden van de VPL. Content levert u aan bij Muriël van der Wal. Dit kan via mailadres info@vplparket.nl en zij zet de kopij op de blog. Ik wijs u, wellicht ten overvloede, op het feit dat pure reclame-uitingen niet gewenst zijn. Productinformatie daarentegen wel. Ook kunt u uw bedrijfsnaam en webadres vermelden.

Mochten er nog vragen zijn, stel ze door een mail te sturen aan info@vplparket.nl

Op naar een fijne samenwerking!

VPL nieuwsbrief september 2010

ALV
Maandag 4 oktober is het zover:  dan staat de ALV van de VPL  voor de deur. Het bestuur en de secretaris zijn druk met de voorbereidingen om er een interessante middag van te maken. Na het behandelen van de agenda vertelt de heer Henk van der Duim meer over Twitter, LinkedIn, het optimaliseren van uw eigen website en www.mijnvplvloer.nl. Dit alles gebeurt in een workshopvorm. Komt allen!
De ALV vindt dit keer plaats bij BONA, Hulswitweg 6, te Haarlem. Aanvang 14:00 uur.
BTW
Inmiddels is er duidelijke berichtgeving over de BTW-tarieven. Hieronder treft u een bericht van de belastingdienst aan.

Verbouwen van woningen

Het renoveren en verbouwen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Het 6%-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten, niet voor de meegeleverde materialen.

Voorbeelden renovatie en verbouwing

Wilt u weten of uw werkzaamheden tijdelijk onder het 6%-tarief vallen? U vindt een overzicht met voorbeelden in de nieuwsbrief Belastingdienst actueel voor ondernemers. U vindt daar ook voorbeelden van werkzaamheden die niet tijdelijk onder het 6%-tarief vallen.

Totaalbedrag splitsen

Brengt u 1 bedrag in rekening voor arbeid en materialen voor de verbouwing? Dan moet u dit bedrag splitsen om 6% btw over de arbeidskosten te kunnen berekenen. U maakt een splitsing in arbeidskosten en materialen op basis van wat in uw branche een gebruikelijke verhouding is. Is dat niet mogelijk? Dan splitst u het totaalbedrag door de kostprijs van de materialen te berekenen. Daarbij geldt het volgende:
  • in eigen productie gemaakte materialen telt u op bij de materiaalkosten (ook de arbeidsuren)
  • overheadkosten mag u evenredig verdelen over de arbeid en de materiaalkosten
Over de materialen brengt u 19% btw in rekening. Over het andere deel brengt u 6% btw in rekening.

Op welke facturen mag u het 6%-tarief toepassen?

U past het 6%-tarief toe op werkzaamheden die u afrondt op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Rondt u in deze periode de werkzaamheden af en hebt u vóór 1 oktober 2010 al deelfacturen verstuurd met het 19%-tarief? Dan mag u het 6%-tarief toepassen op de definitieve factuur. Stuurt u tussen 1 oktober en 1 juli deelfacturen, maar rondt u de werkzaamheden af na 30 juni 2011? Dan moet u het 19%-tarief toepassen op alle facturen.
U mag het 6%-tarief ook in rekening brengen aan een woningcorporatie. Het 6%-tarief geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer.
Wat precies?
Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel
(gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken
van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering
daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren,
plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.
Let op!
De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn
boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de
woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.
Rol VPL
VPL maakt voor u een calculatiemodel. U kunt op een eenvoudige manier de diverse BTW-tarieven  invoeren en materialen van de arbeidsuren onderscheiden.
Scholing
Er  zijn inmiddels 29 leerlingen die de parketopleiding II of III volgen, eerste én tweedejaars. Zoals het er nu naar uitziet is de parketopleiding veilig gesteld voor dit én volgend jaar.
Bij belangrijk nieuws:
Belangrijke nieuwsitems worden voortaan per post, e-mail en Twitter gecommuniceerd.
Per post: het duurt altijd 1 of 2 dagen voordat de post bij u in de bus valt, maar dan heeft u de belangrijke informatie ook zwart op wit.
Per e-mail:  communiceren per e-mail gaat super snel. VPL heeft echter niet van iedereen een e-mailadres. U kunt een e-mail sturen naar info@vplparket.nl en dan heb ik uw gegevens voor razendsnelle berichtgeving.
Via Twitter: ook dat gaat heel snel; deze berichten hebben alleen een beperkte lengte, namelijk 140 teksttekens.
Aandacht voor de volgende instrumenten:
Ter aanvulling op uw professionele bedrijfsvoering wijzen wij u nogmaals op een aantal onmisbare managementinstrumenten voor uw organisatie.
-          Code van het parketbedrijf
 ; gebruik het en u zult zien dat u snel en effectief de puntjes op de i zet aangaande uw bedrijfsvoering.
-          EVC; meld u kandidaten aan!
-          CAO; is al in uw bezit
-          Leveringsvoorwaarden; u heeft ze inmiddels in huis.

Interne VPL aangelegenheden
Ledenwerving
Via diverse (digitale) projecten gaat VPL in 2011 leden werven. Als u ideeën heeft, geef ze aan ons door!  U kunt ook uw vakbroeders kennis laten maken met de voordelen van het VPL- lidmaatschap.
De vernieuwde website van de VPL is in de lucht. Hebt u al een kijkje genomen? Naast actuele informatie staan er op de website ook foto’s van diverse evenementen. Ook het bestuurdersdeel is nu operationeel. De bestuursleden kunnen daarmee nog sneller hun informatie delen, ontsluiten en tot zich nemen.