dinsdag 30 november 2010

Wat is 2e spoor reintegratie


Wanneer een van uw medewerkers ziek is bent u gedurende maximaal 2 jaar verplicht om u werknemer bij ziekte door te betalen. Daarvoor kunt u zich verzekeren. U krijgt daarbij te maken met de wet Poortwachter welke u voorschrijft hoe u moet handelen om te voorkomen dat de afwezigheid van uw medewerker langer duurt dan strikt nodig. In veel gevallen zult u daarvoor afspraken hebben gemaakt met een Arbodienst. Als u niet handelt volgens de wet Poortwachter kunt u na afloop van de 2 jaar door het UWV ‘beloond’ worden met hoge boetes.
Gedurende het eerste jaar van de ziekteperiode bent u verplicht om alles te doen om uw medewerker weer bij u te laten werken, eventueel in een andere functie dan voorheen. Dit heet 1e spoor-reintegratie. Het 2e jaar geldt dezelfde verplichting maar dan bij een andere werkgever, het 2e spoor. U doet er verstandig aan om zo’n traject te laten uitvoeren door een re-integratiebedrijf dat goed is in het uitvoeren van 2e spoor reintegratie. U sluit een overeenkomst met het re-integratiebedrijf dat uw inspanningsverplichting van u overneemt. Van tevoren spreekt u een prijs af, soms op basis van het no-cure-less-pay  principe, afhankelijk van het resultaat van het traject.
Het re-integratiebedrijf onderzoekt de beperkingen en mogelijkheden van uw medewerker en maakt daarbij als u dat wilt gebruik van de informatie die u over hem of haar hebt. Uw medewerker wordt getraind in sollicitatievaardigheden en vervolgens wordt gezocht naar ander werk. Soms biedt het re-integratiebedrijf uw medewerker zelf een detacheringsovereenkomst aan waarbij u de arbeidsovereenkomst met uw medewerker kunt beƫindigen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening maar u bent daarmee van alle rompslomp af.
De tarieven voor een 2e spoor traject verschillen sterk en zijn afhankelijk van de inhoud van het traject. Maar ook tussen de tarieven van de bureaus onderling zijn de verschillen soms groot. Daar staat tegenover dat er een aanzienlijk inverdieneffect optreedt ten opzichte van de kosten die u anders kwijt zou zijn voor uw werknemer. Hoe beter het re-integratiebedrijf presteert hoe groter het inverdieneffect voor u.
Het is zaak om op zoek te gaan naar een goed re-integratiebedrijf dat in het bezit is van het keurmerk van de stichting Blik op Werk. Daarmee hebt u een kwaliteitsgarantie. Het re-integratiebedrijf moet ook over een sterk regionaal netwerk beschikken. Wij hebben zelf goede ervaringen met Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching in Dronten. Dit bureau werkt weliswaar vooral in Flevoland en omstreken maar beschikt over een landelijk netwerk van goed presterende  bedrijven.
Adres:  Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching, De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten, telefoon: 0321-333382, www.triskellon.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten