woensdag 27 oktober 2010

VPL nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010
Het is alweer herfst, de blaadjes blijven vallen en storm en wind houdt de mensen binnen. Het is ook een gezellige tijd. Zeker als deze mensen een mooie en goed onderhouden vloer in huis hebben. Ik hoor van veel VPL-leden dat het werk weer een beetje aantrekt. De 6% BTW-tarief voor arbeidsuren levert  daar zeker een positieve bijdrage aan.

ALV
De laatste ALV werd druk bezocht. BONA, een buitengewoon lid van VPL, trad op als gastorganisatie. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Na een kennismaking met BONA opende de heer J. van der Sluys de officiële vergadering. Al gauw werd duidelijk dat de digitale snelweg, ook bij VPL, steeds belangrijker wordt. Na het officiële gedeelte hield de heer drs. H. van der Duim een betoog over het belang van Twitter, LinkedIn en het hebben van een eigen website. Ook gaf hij veel informatie over www.mijnvplvloer.nl. De heer A. Wonnink, bestuurslid, concludeerde dat VPL vooruitstrevend is  en kreeg de handen op elkaar voor de nieuwe richting: “VPL gaat digitaal”. Voor meer inhoudelijke informatie over de laatste ALV verwijs ik u naar het verslag, de actiepunten- en besluitenlijst, die in de tweede week van november naar u toe komt.  De volgende ALV is op maandag 18 april 2011. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

VPL gaat digitaal
Feiten over VPL gaat digitaal.
-          Website: de website wordt steeds beter en mooier.
-          Website leden: op het besloten ledengedeelte voor de leden staat veel informatie waar de leden profijt van hebben bij hun bedrijfsvoering.
-          Website bestuur: het bestuur heeft een eigen besloten gedeelte op de website. Op deze manier verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid.
-          Twitter: iedere dag het laatste nieuws in korte berichtjes op de website van VPL. Zo bent u op de hoogte wat VPL beweegt en krijgt u een kijkje achter de schermen.
-          Blog: wekelijks of tweewekelijks nieuws, uitgebreider dan op de Twitter. De blog bevat nieuws en informatie waar u als ondernemer iets mee kunt.
Ook uw klant kan profiteren van de informatie via  Twitter en het VPL-blog. Attendeer uw klant daarop. Dit kan geen kwaad, integendeel, het is alleen maar gunstig als uw klant kan zien wat VPL voor u doet. Aangesloten zijn bij een actieve branchevereniging geeft en heeft alleen maar voordelen.


Statistieken  www.vplparket.nl
De website van VPL is een goed bezochte website. In vergelijking met andere brancheverenigingen doet VPL het goed! De gegevens van 1 januari 2010 tot en met 30 september 2010 zijn als volgt:
-          Totaal 2.853 nieuwe bezoeken (heel goed bezocht dus).
-          Ledenlijst 1.238 nieuwe bezoeken (goed bezocht, opzienbarend).
-          Inlog door leden 95 (mager, er staat veel informatie. Waarom logt u als lid niet in? Wat mist u? Wilt u dit doorgeven aan het secretariaat zodat wij daarop kunnen anticiperen? )

De site www.mijnvplvloer.nl is operationeel. Uw klant kan zijn of haar vloer daar aanmelden. VPL krijgt dan ook door bij welk lid de vloer is aangeschaft. Na aanmelding krijgt uw klant op bepaalde tijden een e-mail met informatie en tips om de vloer goed en mooi te houden. Zo wordt bijv. ingegaan op de uitwerking van seizoensinvloeden en luchtvochtigheid op de vloer etcetera. Hierover  hebt u uw klant natuurlijk ook al geïnformeerd, maar het kan geen kwaad om uw klant, op het moment dat hij zijn of haar CV weer laat loeien, hierop te attenderen.  Uiteraard informeren wij u regelmatig welke klant zich bij ons heeft aangemeld. Op die manier  kunt u inspelen door het sturen van informatie over bijvoorbeeld onderhoudscontracten enzovoort.
Het instrument wordt in de toekomst verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Te zijner tijd krijgt u een aparte brief met alle informatie over www.mijnvplvloer.nl    

Externe partijen
-          Procedure SGC digitaal: de geschillenprocedure kunt u helemaal digitaal volgen. Inloggen en u ziet is in welke fase de procedure de klacht c.q. geschil zich bevindt. Uw klant kan dit ook volgen!
-          Code HBA digitaal: Een fysiek exemplaar van de Code kost geld. . Via de website is het voordeliger. Log dus in op de HBA-website.
-          Nieuwe legvoorschriften digitaal: de huidige legvoorschriften staan  nog keurig in een boekje dat op uw bureau ligt  ;). De nog nieuw  te ontwikkelen legvoorschriften worden alleen digitaal verspreid. VPL maakt zich hard om hiervoor een link op haar site te krijgen, zodat u slechts op 1 plek hoeft in te loggen.

Arbeidsinspectie
Bij de nieuwsbrief trof u een uitgave aan van de arbeidsinspectie voor de hout-, timmer- en meubelindustrie. Via deze weg kunt u het rapport opvragen bij het secretariaat. info@vplparket.nl . Het ene onderwerp zal toepasselijker zijn dan het andere maar ik wilde u de informatie niet onthouden.

De peilers onder het onderzoek van de arbeidsinspectie zijn
-          Machineveiligheid
-          Blootstelling aan houtstof (kan leiden tot allergie en kanker)
-          Explosiegevaarlijke stoffen (houtstof kan explosieve situaties leiden)
-          Blootstelling aan dieselmotoremissie


Opleiding

U kunt nog steeds leerlingen aanmelden voor e opleiding II en III. Tevens zijn er nog EVC trajecten beschikbaar.

Het ROC is op zoek naar ondernemers in de parketwereld die zitting willen nemen in de begeleidingscommissie. Als u meer wilt weten over die begeleidingscommissie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten