woensdag 6 oktober 2010

Bewaartermijn administratie

Bewaartermijn administratie: 7 jaar
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarbij moet u denken aan:
·         het grootboek (1 januari opstellen)
·         de debiteuren- en crediteurenadministratie (1 januari opstellen)
·         de voorraadadministratie (1 januari opstellen)
·         de in- en verkoopadministratie (1 januari opstellen)
·         de loonadministratie (1 januari opstellen)
·         jaarrekening accountantsverklaring (vanaf datum opstellen)
·         winst- en verliesrekening (vanaf datum opstellen)
·         facturen (vanaf datum opstellen en datum ontvangst)
·         klant-, artikel- en personeelsgegevens (start relatie)
Bewaartermijn: 10 jaar
Voor een aantal zaken geldt een bewaartermijn van 10 jaar:
·         ledenadministratie van vereniging of stichting (leden zijn aansprakelijk): (vanaf aanvraag lidmaatschap)
·         administratie subsidieaanvraag (vanaf de start van de administratie)
·         documenten met betrekking tot zakelijk onroerend goed: (vanaf de opstelling van het contract, factuurdatum)
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. U voldoet, volgens de belastingdienst, niet aan de bewaarplicht met het uitsluitend bewaren van een bestand in gedrukte vorm. Klik hier voor meer informatie.
Voor u op een rij gezet door Castelein Services

Geen opmerkingen:

Een reactie posten