dinsdag 5 oktober 2010

Verklaring woning ouder dan 2 jaar

Met ingang van 1 oktober 2010 geldt het Btw-tarief van 6 % voor de arbeidskosten die van toepassing zijn op plaatsen, renovatie en herstel van vaste vloeren van woningen ouder dan twee jaar. Het plaatsen, de renovatie en herstel van vloeren van woningen moet dan wel 2 jaar na de eerste ingebruikneming van de woning plaatsvinden.
Om er zeker van te zijn dat de woning/pand inderdaad al 2 jaar of langer geleden in gebruik genomen is, is het verstandig c.q. verplicht om de klant een verklaring te laten ondertekenen. Een voorbeeld verklaring treft u hieronder aan. 

Het verlaagde Btw-tarief geldt tot 1 juli 2011. Dit betekent dat de werkzaamheden op die datum afgerond moeten zijn.

Deze verklaring kunt u afdrukken op uw eigen briefpapier.

Deze verklaring is opgesteld door Castelein Services.

Verklaring
Hiermee verklaart ondergetekende dat de woning waarop het herstel of de renovatie van toepassing is, 2 jaar of langer geleden in gebruik genomen is:
Naam klantAdres
Postcode en  plaatsnaam


Adres, postcode en plaatsnaam van de woning/pand waar de werkzaamheden plaatsvinden


Bouwjaar woning/pand


Datum ingebruikname woning/pand[i]


Datum ingebruikname woning/pan door huidige
bewoner/eigenaar


Naw-gegevens bedrijf waaraan de opdracht wordt verleend


Start werkzaamheden


Einddatum werkzaamheden


Handtekening
klant


Datum


[i] Let op: dit is de werkelijke datum waarop de woning/pand voor het eerst werd betrokken. Dit hoeft dus niet de datum te zijn dat de huidige bewoner, er is komen wonen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten