dinsdag 20 november 2012

Acht technische kenniscentra bekrachtigen samenwerking

 Afgelopen vrijdag besloten de besturen van de acht technische kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven - Fundeon, Innovam, Kenteq, PMLF, Savantis, SH&M, SVGB en VOC - tot intensieve samenwerking. Sociale partners en vertegenwoordigers uit het mbo-veld zien kansen voor samenwerking op overeenkomstige taken. Tegelijk kiezen de besturen voor behoud van de eigenheid van de technische branches.

 

Op 16 november legden de directeuren van de acht technische kenniscentra de strategische keuze om intensiever samen te werken voor aan hun besturen. De ingezette koers kan nu in nauwe samenwerking met de besturen verder uitgewerkt worden. Eerder startten zij met een eerste uitwisseling van kennis en ervaring. De weg tot samenwerking en bundeling van activiteiten die de directeuren ingeslagen zijn, is nu bekrachtigd. Ook is in het licht van de kabinetsplannen de onmisbare functie van de kenniscentra voor de beroepspraktijkvorming, gericht op het vakmanschap in de techniek, nog eens benadrukt. Of het nu gaat om installatie-, elektro- of metaaltechniek, bouw, de mobiliteitssector, gezondheidstechniek, restauratietechnieken of andere vakgerichte technieken, ze worden veelal uitgeoefend in het MKB dat verantwoordelijk is voor een aandeel van 70 procent in de Nederlandse economie. Behoud van dit vakmanschap is hiermee van groot belang.

 

De acht technische kenniscentra zetten zich gezamenlijk in voor een infrastructuur die de kwaliteit van het technische vakmanschap waarborgt. Een gezamenlijke aanpak van kwalificatieontwikkeling, leermiddelen en arbeidsmarktinformatie – die al eerder is ingezet – leidt tot betere technische opleidingen en een bewezen waardevolle aansluiting tussen leerling, bedrijf en school.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten