donderdag 15 september 2011

VPL nieuwsvloer juli 2011

We gaan het helemaal anders doen! Herkent u dat na uw vakantie? Zoiets als goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Ik ben nog niet eens op vakantie geweest en heb al weer nieuwe plannen.
a.       Deze nieuwsbrief krijgt een nieuwe naam
b.      De nieuwsbrief krijgt  een vaste structuur
VPL nieuwsvloer
De naam van de maandelijkse nieuwsbrief wordt: ” VPL nieuwsvloer”. Ik heb de naam zelf bedacht. Eerder had ik u gevraagd een pakkende naam door te geven. Daar heb ik geen response opgekregen.
VPL nieuwsvloer is net als de vereniging van en voor u. Mocht u kopei hebben dan houd ik mij warm aanbevolen.
Nieuwe structuur
Ik ga met vaste rubrieken werken zodat voor de lezer een herkenbare nieuwsbrief ontstaat. Bijvoorbeeld net als uw krant.
1.       VPL bestuur
2.       VPL gremia en stakeholders
-          Sociaal Fonds Parket (NPF)
-          Commissie parket HBA
-          Scholingscommissie
-          Nederlandse Parketfederatie
-          Bestuursvergadering SH&M
-          HBA
-          SGC
3.       VPL gaat digitaal
-          Website
-          www.mijnvplvloer.nl
-          www.mijnvplwerkvloer.nl
-          VPL nieuwspagina
-          VPL app
-          Blog
-          Twitter
4.       VPL gaat terug naar parket
5.       Nieuws van de VPL-leden
6.       VP- agenda


VPL bestuur

Het bestuur van VPL heeft er weer een productief eerste half jaar opzitten.  Er is hard gewerkt aan het stroomlijnen van klachten, geschillen, SGC en de afhandeling daarvan. Tevens heeft de vereniging VPL gaat digitaal op de kaart gezet. Een zeer succesvol project waar de gehele parketbranche het over heeft. In juni heeft het bestuur VPL een heidag gehad, in de tuin van de secretaris, en daar zijn slagen gemaakt. VPL gaat terug naar parket. Wat betekent dit? Alles wat VPL gaat ondernemen en ontwikkelen zal gericht zijn op parket en houtenvloeren. De leveringsvoorwaarden worden weer onder handen genomen en daarmee de regelgeving van en uit het SGC.

VPL is voor de parketspeciaalzaak en is daarmee de enige branchevereniging die de desbetreffende ondernemers goed kan bedienen.

Naast deze plannen is het de bedoeling dat er een verzekeringstak wordt opgericht. VPL-leden kunnen met al hun verzekeringskwesties terecht bij VPL. Ook wordt de juridische dienstverlening geïntensiveerd.

VPL gremia en stakeholders

Een rondje langs de diverse gremia levert veel nieuws en achtergrondinformatie op.

-          Sociaal Fonds Parket (NPF)
De onderhandelingen voor het nieuwe CAO starten weer aan het eind van dit jaar. De onderhandelingspartijen zijn zich aan het oriënteren voor op een goed en effectief overleg. Het wordt natuurlijk weer een uniek parket CAO. De enige in Nederland.

-          Commissie parket HBA
Er komt een onderzoek naar de koopmotieven van de consumenten. Waarom wordt er wel of juist niet een parket- of houtenvloer gekocht? Heel relevante vragen waar men het antwoord wel van vermoed maar niet zeker weet. Ik houd u hier op de hoogte van de stand van zaken van het onderzoek.

-          Scholingscommissie
Vanuit de scholingscommissie wordt een evenement georganiseerd op 7 november. Ik heb u twee keer eerder daar uitgebreid over geïnformeerd. Voor nu laat ik het onderwerp even rusten, maar in de volgende VPL nieuwsvloer zal ik u uitgebreid informeren over de stand van zaken.

-          Nederlandse Parketfederatie
NPF gaat van start met het project: opleiding onafhankelijk deskundige.. Naast een degelijke opleiding voor de (toekomstige) onafhankelijk deskundige komt er een register waar de onafhankelijk deskundigen in worden opgenomen. Dat register zal door de kwaliteit en exclusiviteit naamsbekendheid gaan verwerven. Diverse afnemers zoals: SGC, diverse verzekeringsmaatschappijen, Alliance etc. kunnen en zullen een beroep gaan doen op het register. In Nederland kan men nu lukraak zichzelf onafhankelijk deskundige noemen zonder enige kwalificatie etc. Het is met andere woorden een wildgroei aan onafhankelijk deskundigen. In de toekomst kan met dus putten uit een lijst met diverse onafhankelijk deskundigen die ook daadwerkelijk deskundig zijn. 

-          Bestuursvergadering SH&M
De bestuursvergaderingen van SH&M worden beheerst door het politieke steekspel welke wordt gevoerd over alle kenniscentra in Nederland. Van Fundeon, van SVGB tot SH&M liggen de kenniscentra onder vuur. Colo, de koepel van alle kenniscentra van Nederland, is aan het lobbyen om bepaalde - verplichte - taken van kenniscentra daar te houden waar ze horen. U merkt er momenteel weinig van. De erkenningen voor de erkende leerbedrijven en de bedrijfsbezoeken gaan gewoon door. Ik houd u op deze plek op de hoogte van de stand van zaken.

-          HBA
Naast het SH&M ligt ook HBA onder vuur. Oftewel alle PBO’s van Nederland. Een PBO is een privaat publiek orgaan. Na de oorlog ontstaan om sectoren te behouden in relatie tot de wederopbouw van Nederland. Het was toen een soort van bijstand in bepaalde bedrijfstakken. De ondernemers die het goed deden droegen bij aan de ondernemers waar het iets minder ging. Denk aan bouwbedrijven in de randstad, waar het goed ging in relatie tot bouwbedrijven op het platteland, waar het een stuk minder ging. De huidige politiek is niet zo voor PBO’s, toch realiseert men zich dat er bepaalde taken uitgevoerd moeten worden die je niet kunt laten uitvoeren door bijvoorbeeld, brancheorganisaties, KvK (die overigens ook geen warm bad hebben getroffen met het nieuwe kabinet), gemeenten of andere lokale en / of nationale overheden.

-          SGC
SGC gaat digitaal, net als VPL. In de vorige nieuwsbrief ben ik dieper ingegaan op de nieuwe website van SGC. Ik laat het er voor nu even bij. Wellicht dat in de volgende editie van VPL nieuwsvloer meer te melden is.

VPL gaat digitaal

-          Website
De nieuwe vormgeving van de website wordt na de zomer gelanceerd.
-          www.mijnvplvloer.nl
Zorg dat uw klanten zich aanmelden!
-          www.mijnvplwerkvloer.nl
www.mijnvplwerkvloer.nl gaat na de zomer van start.
-          VPL nieuwspagina
VPL gaan nieuws verzamelen en ontsluiten. Het wordt de nieuwspagina in parketland.
-          VPL app
Samen met Mobilia gaat VPL een app ontwikkelen. Met content van de nieuwssite, zie hierboven en een ledenzoeker!
-          Blog
De blog wordt erg goed gelezen. Ook onze bijzondere leden leveren content aan voor de blog. Je ziet het en je merkt het. Meer nieuwswaarde en daardoor wordt de blog vaker gelezen.
-          Twitter
VPL blijft stug door twitteren. In eerste instantie werd het twitteraccount van VPL sceptisch bekeken. Inmiddels zijn alle grote en kleine partijen in parketland besmet met het twittervirus en krijgt VPL positieve reacties op haar twitterbeleid. We gaan dan ook gewoon door.

VPL gaat terug naar parket

Het beleidsplan 2010 tot 2015 is geënt op de missie: “VPL gaat terug naar parket”. VPL is er immers specifiek voor de parketspeciaalzaak. Waarom zou VPL diensten gaan ontwikkelen op laminaat en / of vinyl. Geen sprake van volgens VPL. De leveringsvoorwaarden zullen weer onder de loep gehouden moeten worden en daarmee de gang van zaken bij SGC. Het zou maar zo kunnen zijn dat alle garanties en overige faciliteiten alleen nog maar gaan gelden voor parket- en houtenvloeren.

Nieuws van de VPL leden
Hier krijgt u gelegenheid om uw nieuws kwijt te kunnen. Stuur uw e-mail of brief met nieuws naar het secretariaat van VPL en wellicht wordt het geplaatst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten