woensdag 7 maart 2012

VPL nieuwsvloer Februari 2012

                                                                                                 
De economie lijkt hier en daar iets aan te trekken. Nieuwbouw, waar de parketsector het toch voor een groot deel van moet hebben, blijft achter. Voordat de nieuwbouw weer op gang komt zijn wij een tijd verder. Het volgende scenario zou de waarheid kunnen worden. De parketsector krijgt dusdanig weinig werk en dus omzet dat er rigoureus gesaneerd moet worden. Saneringen die voorgaande shake-outs ver overstijgen. Noem het gerust een kaalslag. Als de nieuwbouw dan weer aantrekt, komt een nieuwe vloer, parketvloer, ook weer in beeld. Stel je voor dat er vanaf 2007 tot nu zo weinig parket meer is verkocht dat consumenten niet eens meer de latente behoefte hebben om parket aan te schaffen…… dat is erg.
Wat een doemscenario….. probeer als parketspecialist op de kaart te blijven. Door unieke formules en de extra service die u kunt verlenen met uw concept.  Zorg ervoor dat parket bij de potentiële consument op het netvlies blijft staan. Ga met uw bestaande klantenbestand aan de slag. Schrijf ze aan en biedt bijvoorbeeld onderhoudscontracten,  renovatie en / of aanpassing van de vloer aan de huidige tijdsgeest – lees trends- aan. Adverteer, neem deel aan regionale consumentenbeurzen, netwerk met medeondernemers, organiseer bijeenkomsten voor en met uw consumenten bij u in de winkel, werk samen met andere winkeliers uit uw winkelgebied.

Kortom houdt parket op kaart!

1.       VPL bestuur
Nu goed nieuws. VPL heeft 2012 effectief afgetrapt. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Het betreft bedrijven die kwaliteit in een hoog vaandel hebben en parket en houtenvloeren als hoofdproduct in hun assortiment voeren. Ook zijn er gesprekken met diverse toeleveranciers voor het bijzonder lidmaatschap én diverse gesprekken met bedrijven die lid willen worden van VPL. VPL gaat als vereniging een goed jaar tegemoet.


2.       VPL gremia en stakeholders

-          Sociaal Fonds Parket (SFP)

De CAO-onderhandelingen zijn in volle gang. VPL brengt samen met Alliance en Parketmeesters de problematiek in parketland en de consequenties daarvan goed in kaart. 


-          Commissie parket HBA

Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisaties (PBO’s)  in Nederland worden naar alle waarschijnlijkheid opgeheven. Waarschijnlijk wordt er voor de noodzakelijke taken een gezamenlijke BackOffice opgetuigd, maar dat is het dan ook. HBA is een PBO. VPL analyseert hoe in de toekomst de legvoorschriften en de Code voor de parket voorgezet moeten worden.
 

-          Scholingscommissie

Het bestuur en secretariaat kijken terug op een goede dag, inHout. De bijzondere leden van VPL waren erg content met de organisatie van de dag. De opkomst was qua aantallen goed, maar de echte doelgroep ontbrak. Desalniettemin waren er drie aanmeldingen voor de opleiding parketteur.


-          Nederlandse Parketfederatie (NPF)

De opleiding voor onafhankelijk deskundige georganiseerd door de Nederlandse Parket Federatie staat bijna in de steigers. De eerste aanmeldingen van potentiële kandidaten zijn binnen. Medio augustus wordt concreet met de opleiding en het register gestart.
 

-          Bestuursvergadering SH&M

De kenniscentra in Nederland staan qua takenpakket onder druk. Zo ook SH&M. Het kennisinstituut zal aankomende jaren afgerekend worden op haar kerntaak: het toetsen en certificeren van leerbedrijven. Belangrijk dus. Is uw bedrijf al een erkend leerbedrijf? Ja? Heel goed. Nee? Neem contact op info@vplparket.nl.


-          SGC

Er is geen concreet nieuws van het SGC front.


3.       VPL gaat digitaal

-          Website

De VPL-webiste wordt druk bezocht. Consumenten, leden en potentiële leden weten de weg. Het is goed om te weten dat de VPL-ledenlijst frequent bezocht wordt. Niet alle (bescheiden) klanten zullen het tegen u zeggen dat zij via de website bij u zijn gekomen, maar onderschat de aantallen niet.


-          www.mijnvplvloer.nl

De aanmeldingen van consumenten stromen binnen via www.mijnvplvloer.nl. Een hit!
 

-          www.mijnvplwerkvloer.nl

De bezoekersaantallen van www.mijnvplwerkvloer.nl gaan langzaam omhoog.  Op deze site kunt u werk van collega VPL bedrijven vinden of juist medewerkers van andere VPl leden die in de zogenaamde “leegloop” staan.  Neem als lid VPL eens een kijkje. Wellicht staat er iets voor u tussen.


-          VPL hout je op de hoogte

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de website VPL hout je op de hoogte. De programmering is klaar, het is nu de kunst de juiste RSS feeds te zoeken en te vinden.
 

-          Blog

De persberichten stromen binnen op de VPL-blog. De bijzondere leden weten het communicatiekanaal te vinden. Als ze het nog niet ontdekt hebben dan beveel ik het bij deze nogmaals aan. Neem VPL op in uw perslijst. info@vplparket.nl.

-          Twitter

Het aantal volgers van VPL op Twitter blijft maar groeien. De parketsector is massaal aan het twitteren geslagen. VPL was voorloper. En dat merk je.


4.       VPL gaat terug naar parket

Het bestuur en secretariaat zetten stapje voor stapje richting parket en houtenvloeren. Zie ook de inleiding. Laat het mooie product parket tussen de oren blijven van de consument. Parket was en is gewoonweg de mooiste en sjiekte vloer die een consument zich kan wensen. 


5.       Nieuws van de VPL leden

Tot grote vreugde van het bestuur en het secretariaat pikt ’t Vloerenhuis te Putten na een jaar haar lidmaatschap VPL weer op. “VPL heeft grote meerwaarde voor mijn bedrijf”, geeft Pieter van Es aan.


Tevens is Excellent weer terug op het honk. Ook zij geven aan meerwaarde aan het VPL- lidmaatschap te beleven. Excellent zit nu in een prachtig pand in Bavel. De presentatieruimte voor bepaalde parketvloeren is uniek!
 

J.W. parketvloeren is na tientallen jaren CBW lid te zijn geweest overgestapt naar VPL. Het bedrijf wil graag bij een branchevereniging horen die iets voor de parketspecialist kan bieden. VPL kan dat.


Allen welkom!
 

6.       VPL in de pers
Het vaktijdschrift Ons Huis jaargang 70, nummer 2, 2012, heeft op basis van het jaarverslag 2011 een positief artikel geschreven over de toekomstplannen van VPL.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten