donderdag 21 juni 2012

Duurzaam hout criteria worden opgenomen in de STABU-systematiek


WAGENINGEN-Stichting STABU neemt een besteksbepaling met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout op in het administratieve deel van haar gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw (de STABU-systematiek). Dit is grote winst voor het toepassen en voorschrijven van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland en daarmee goed nieuws voor de bossen.

 Het stellen van duurzaamheidseisen in aanbestedingen wordt meer en meer de norm in Nederland. Echter, tot nu toe waren eisen met betrekking tot de herkomst van hout nog niet opgenomen in het administratieve deel van een bouwbreed toegepaste bestekssystematiek. Wel bestond de mogelijkheid om per technische productbeschrijving binnen de STABU-systematiek duurzaam geproduceerd hout voor te schrijven. Nu wordt deze eis eveneens opgenomen in de aanvullende administratieve bepalingen. Deze sluit aan op de UAV[1] en geldt daarmee voor al het toe te passen hout, indien ervoor wordt gekozen om dit op administratief niveau te regelen. Stichting STABU is de eerste organisatie die op deze manier zijn gebruikers ontzorgt, proactief handreikingen biedt en daarmee bijdraagt aan duurzaam beheer en behoud van bossen wereldwijd.

De nieuwe besteksbepaling duurzaam geproduceerd hout zal in de nieuwste uitgave van de STABU-catalogus (2012-2), welke in september 2012 wordt uitgegeven, beschikbaar komen. Vanaf dat moment hebben bestekschrijvers de keuzemogelijkheid om de besteksbepaling duurzaam geproduceerd hout voor te schrijven middels de administratieve voorwaarden in bestekken. Op deze manier stelt men de eis dat al het toegepaste hout binnen een project aantoonbaar duurzaam geproduceerd moet zijn. Voor de definitie van duurzaam hout binnen de STABU worden de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid gehanteerd (zie www.inkoopduurzaamhout.nl).

Stichting Probos zet zich in voor het opnemen van de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid binnen de twee grote Nederlandse besteksystemen. Dit zijn de STABU-systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw en de RAW-systematiek voor de grond-, weg- en waterbouw. Hierbij wordt zij ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Dienst Landelijk Gebied en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Deze inspanningen hebben tot resultaat gehad dat Stichting STABU deze criteria opneemt. Er zijn momenteel gesprekken gaande met CROW, beheerder van de RAW-systematiek, om daar hetzelfde te bereiken. CROW heeft een aparte catalogus waarin de vertaling is gemaakt van de criteriadocumenten van AgentschapNL voor de RAW-systematiek. Echter, deze bepalingen, en daarmee dus ook de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout, maken nog geen onderdeel uit van de standaard systematiek.


[1] Uniforme Admnistratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten