maandag 16 juli 2012VPL Nieuwsvloer juni 2012
Na een inleiding over de economische conjuctuur én het belang dat het product parket zichtbaar blijft in consumptief Nederland nu een verhaal over de noodzaak van het “nieuwe winkelen”.
Er is namelijk geen ontkomen aan het nieuwe winkelen. Hoofdpeilers bij het nieuwe winkelen zijn het inrichten van de winkel in conceptvorm. Maak van uw winkel en het winkelen een belevenis voor uw klant. Koppel het concept en thema aan digitale instrumenten als een website (congruent aan uw winkelbelevenis), webwinkel (schoonmaak- en onderhoudsproducten), Twitter (nieuws, nieuws nieuws), Facebook (gevonden willen worden en gevonden worden), LinkedIn (wie bent u eigenlijk als ondernemer, ze kennen uw bedrijf wel maar kennen ze u ook als persoon) diverse apps als foursqare (waar bent u vindbaar en hoe zichtbaar bent u als bedrijf), YouTube kanaal (filmpjes over hoe die vloer met de juiste onderhoudsmiddelen dan toch echt te onderhouden of schoon te maken, de meeste klanten weten namelijk van toeten nog blazen), bloggen (breng het concept van uw winkelbeleving in verhaalvorm bij uw klant). Kortom koppel alle fysieke en digitale aspecten van uw bedrijfsvoering aan uw concept en hang dat op aan een met enige regelmaat wisselend thema.   
1.       VPL bestuur
Woensdag 20 juni heeft het bestuur en secretariaat van VPL weer de zogenaamde heidag gehad. Veel interessante thema’s en onderwerpen zijn uitgediept en uitgewerkt. Het beleidsplan is zo goed als klaar en op het gebied van verzekeringen krijgen de leden van VPL het crème de la crème uit die wereld. Het verzekeringsproduct wordt gekoppeld aan www.mijnvpl.nl en het wordt dus een digitale dienst waar u en uw klanten veel aan kunnen hebben. Mits gebruikt ;).

2.       VPL gremia en stakeholders
-          Sociaal Fonds Parket (SFP)
In het kader van efficiëntie is de vergaderfrequentie van het SFP drastisch omlaag gegaan.. De laatste vergadering was doorspekt met de lopende CAO-onderhandeling. Het gaat niet goed in de sector parket, hoewel ik op het secretariaat wel lichtpuntjes bespeur, daardoor is het moeilijk onderhandelen voor de nieuwe CAO- parket. Zoals gezegd, ik houd u nauw op de hoogte.

-          Commissie parket HBA
Binnen de commissie Parket bij het HBA wordt nagegaan waar de bestaande gelden aan besteed moeten worden.

-          Scholingscommissie
Maandag 26 november is het weer zover. InHout. De scholingscommissie dacht er goed aan te doen om InHout voortaan in november te organiseren, omdat er die maand nagenoeg geen evenementen zijn. Op de ALV van VPL na natuurlijk. Om InHout de volgende jaren in november te kunnen houden is het nu noodzakelijk om het in het jaar 2012 twee keer te organiseren. VPL neemt de organisatie van de workshops voor haar rekening.

-          Nederlandse Parketfederatie (NPF)
Donderdag 21 juni 2012 heeft NPF de eerste informatiedag gegeven over het NPF register experts parket. De opkomst was meer dan goed. Rond de 11 personen hebben de moeite genomen aanwezig te zijn. En er zijn nog meer geïnteresseerden. Het was een zeer succesvolle dag waarbij een aantal concrete aanmeldingen gerealiseerd zijn. Veel belangstelling was er voor de bijeenkomst door onafhankelijk deskundigen; de inhoud werd zeer professioneel gebracht en de reacties waren lovend.

-          Bestuursvergadering SH&M
De kwalificatiestructuur moet op de schop. En het was net gedaan? Precies. Het vergt een hele toer van de diverse kenniscentra om de kwalificatiestructuur op zo’n korte termijn wederom om te gooien. Toch gaat het weer lukken.
 
-          SGC
Om het digitale systeem van SGC draaiende te kunnen houden moeten alle “nieuwe” Kamer van Koophandel-nummers toegepast worden. Het oude KvK-nummer van 12 cijfers wordt vervangen door dit 20 cijferig KvK-nummer. Dit vanwege Europese wetgeving.

-          NEN:
Contactpunt Bouwproducten. Het Contactpunt Bouwproducten is opgezet voor producenten en importeurs van bouwproducten en de gebruikers (bouwers, constructeurs, architecten) van deze producten. Het contactpunt geeft uitleg over welke eisen uit de (bouw)regelgeving van toepassing zijn op specifieke bouwproducten en welke technische specificaties gebruikt dienen te worden voor de kwaliteitsomschrijving van het product. In onderstaande link zijn de meest gestelde vragen te vinden over deze onderwerpen en kunt u ook uw eigen vraag stellen.

3.       VPL gaat digitaal
-          Website; de website is qua content helemaal up-to-date. Zowel voor als achter de schermen.
-          www.mijnvplvloer.nl; laat uw klanten zich aanmelden. Maak er een gewoonte van. Zeker nu de toekomst voor www.mijnvplvloer.nl nog beter wordt met een verzekeringstool.
-          www.mijnvplwerkvloer.nl; meld u werk en uw medewerkers in de zogenaamde leegloop.
-          VPL hout je op de hoogte; is OPERTIONEEL. De site ziet er gelikt uit én al uw belangrijke nieuws in één oogopslag bij de hand.
-          Blog; meer en meer stakeholders krijgen er lucht van dat er via de blog van VPL veel free publicity te halen valt. Doe mee, laat die kans niet liggen. Zet info@vplparket.nl op uw perslijst en laat al uw persberichten plaatsen op de VPL blog.
-          Twitter; werkt als een tierelier! Maak er gebruik van. Volg en wordt gevolgd. door uw klanten maar ook door uw toeleveranciers.
-          Facebook; volg of like de VPL pagina. Doen!


4.       VPL gaat terug naar parket
Het bestuur heeft tijdens de heidag weer stappen kunnen maken. Eerder zijn onderwerpen aan de orde gekomen als VPL gaat digitaal, VPL gaat terug naar hout en er is halverwege het jaar een idee geopperd om een gegarandeerd garantiestelsel in het leven te roepen. Al deze aandachtspunten worden na de laatste heidag door middel van een digitale tool “aan elkaar geknoopt”. Als het plan klant en klaar is wordt het aan u gepresenteerd.  

5.       Nieuws van de VPL leden
Er is geen nieuws vanuit de leden binnengekomen.

6.       VPL in de pers
Gerben Sas heeft in het voorwoord geschreven over het project NPF register experts parket.
Ingmar van den Hoek van Mobilia was aanwezig bij de informatiedag NPF register experts parket. Hij gaat een artikel schrijven voor Mobilia.

7.       VPL agenda
Agenda vergaderingen en evenementen
Data
Tijden
Wat
Waar
30-05-12
16:00 – 20:00 uur
Bestuursvergadering
Nieuwegein
22 t/m 30 september
Woonbeurs
RAI Amsterdam
23 t/m 25 september
Future floors vakbeurs voor parket, laminaat en andere harde vloerbedekkingen
Kortrijk België
2 t/m 5 oktober
11:00 uur – 21:00 uur
Hout 2012
Ahoy Rotterdam
05-11-12
16:00 – 20:00 uur
ALV
Bijzonder lid VPL
26-11-12
10:00 – 18:00 uur
InHout
ROCLET OP!!!!!!
De volgende ALV is op maandag 5 november 2012.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten