maandag 16 december 2013

Onderzoek ‘De veranderende consument’


“64% van de werknemers ziet kansen in Het Nieuwe Winkelen”


In de zomer van 2013 heeft WoonWerk een onderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werknemers in de woonbranche naar de ervaringen met het veranderende gedrag van de consument. De belangrijkste conclusies: ruim de helft van de werknemers (55%) en een meerderheid van de werkgevers (68%) ziet bedreigingen in de recente ontwikkelingen bij de consument. Een grotere groep (80% van de werkgevers en 64% van de werknemers) ziet vooral kansen.


Zowel werknemers als werkgevers ervaren dat de huidige consument brutaler wordt, vaker korting verwacht en harder onderhandelt. Ook doen klanten steeds meer aan ‘showrooming’. Maar liefst 67% van de werknemers merkt dat consumenten in de winkel informatie halen en het product vervolgens elders - op internet – kopen. Verkopers vinden het lastig hiermee om te gaan. Ook vinden zij het lastig dat klanten door internet vaak al veel weten over het product. Daarnaast  vinden verkopers het moeilijk om te gaan met een klant die de ene keer beleving zoekt en de andere keer snel wil winkelen. Ruim de helft van de verkopers heeft het gevoel dat de consument in het algemeen wat minder loyaal is.

Onderscheidend vermogen en service worden steeds belangrijker
Het Nieuwe Winkelen kent ook elementen die werknemers en werkgevers als positief ervaren. Consumenten tonen zich wél loyaal aan een winkel wanneer deze winkel zich weet te onderscheiden. Ook het feit dat consumenten vaker maatwerk en beleving verwachten, biedt kansen. Klanten zijn vooral op het aspect ‘service’ te verrassen en waarderen dit ook. Ook leeft het gevoel dat een klant door vooronderzoek op internet bewuster voor een product of winkel kiest. Met deze klant kom je sneller tot zaken. Daarnaast zien respondenten kansen in de extra mogelijkheden van social media. Bijna driekwart geeft aan dat de eigen winkel actief is op social media. Ongeveer de helft van de deelnemers geeft echter aan dat de inzet van social media nog niet direct tot extra omzet heeft geleid.

Mondige klant

Onderhandelingsvaardigheden, communicatieve vaardigheden en het kunnen doorgronden van de klant zijn dus de basisvaardigheden waar een succesvolle verkoper anno 2014 aan moet voldoen.  WoonWerk speelt hierop in met haar aanbod van bijblijfevents, trainingen en webinars. Een actueel overzicht vindt u op www.werkeninwonen.nl/events.

Het complete onderzoeksrapport is gratis te downloaden via www.werkeninwonen.nl/onderzoekdeveranderendeconsument.

Meer informatie over Het Nieuwe Winkelen leest u ook in een eerder verschenen onderzoek: www.werkeninwonen.nl/onderzoekhetnieuwewinkelen.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten