maandag 24 oktober 2011

Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

WBSO informatie
Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Fiscale stimulering van speur- en ontwikkelingswerk op grond van hoofdstuk VIII en IX van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
De WBSO heeft als doel het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bij het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Subsidie is mogelijk voor onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Projecten moeten, in technische zin, nieuw zijn voor de onderneming zelf.

Subsidie op vier projecttypen

  • Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject. Het gaat om een onderzoeksvraag op het terrein van de techniek. Economisch onderzoek en marktonderzoek zijn in die zin niet technisch.
  • Ontwikkelingsproject. Ontwikkelingswerkzaamheden leiden tot een voor de aanvrager technisch nieuw (onderdeel van een) fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur. Met het aantonen van de technische werking in een prototype eindigt het S&O-traject.
  • Haalbaarheidsproject. Onderzoeken naar technische haalbaarheid verhogen de kans op een succesvolle inpassing van nieuwe technologie in bestaande (productie)processen. Dergelijke onderzoeken komen in aanmerking voorzover ze een systematisch opgezette analyse betreffen van de technische mogelijkheden van eigen S&O-werkzaamheden.
  • Technisch onderzoek. Het betreft hier het uitvoeren van een technisch onderzoek:
    • naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van het fysieke productieproces dat al toegepast wordt;
    • naar modellering van processen, indien deze kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die al toegepast wordt.

Doelgroep

Nederlandse ondernemers en zelfstandigen die S&O verrichten.

Indiening

Er mag maximaal drie keer per jaar een aanvraag worden ingediend. De periode bedraagt min. 3 en max. 6 kalendermaanden, en mag elkaar niet overlappen. De aanvraag moet minimaal 1 maand voordat de periode begint worden ingediend. Ondernemingen met een eigen onderzoek- of ontwikkelafdeling die in het voorgaande jaar een S&O-verklaring hebben gekregen kunnen een aanvraag voor een heel kalenderjaar indienen.

Bijdrage

Afdrachtvermindering: per kalenderjaar 50% van de eerste € 220.000 van de totale S&O-loonsom, en 18% van de resterende S&O-loonsom. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 12.031.
Voor technostarters (jonger dan 5 jaar) geldt een afdrachtvermindering van 60% over de eerste schaal of een extra zelfstandigenaftrek van € 6.017.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet de S&O-werkzaamheden zelf organiseren.
  • De S&O-uren moeten door Nederlandse werknemers binnen de EU worden gemaakt.
Copyright by Hezelbizz 2002-2007

Geen opmerkingen:

Een reactie posten