woensdag 2 april 2014

Arbeidsomstandigheden verbeterd ten opzichte van 2010

Eind 2013 heeft WoonWerk, in opdracht van de Arbo Commissie Wonen, een onderzoek uitgevoerd naar de  arbeidsomstandigheden in de woonbranche (1-meting) als vervolg op de 0-meting uit 2010. Conclusie is dat de arbo-omstandigheden in de woonbranche duidelijk een verbetering laten zien. Toch is de situatie nog lang niet optimaal.

De aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en de omgang met gevaarlijke stoffen blijven aandachtspunten. Werkgevers zien de situatie rond arbo-vraagstukken rooskleuriger (nu 7,9, 2010: 7,6) dan werknemers (nu 6,5, 2010: 5,9).

Veel bedrijven nog steeds geen RIE uitgevoerd
Ruim de helft van de werkgevers heeft nog geen RIE uitgevoerd (of weet niet of dit is uitgevoerd). De animo voor een adviseur (à € 25, -) die ondersteunt bij het opstellen van de RIE, is beperkt.

Omgaan met arbo-knelpunten 
Slechts 18% van de werkgevers en 11% van de werknemers is bekend met de Arbo-catalogus. Bij 20% van de werkgevers heeft de arbeidsinspectie wel eens een bezoek gebracht aan het bedrijf. Van deze groep is 30% bekend met de Arbo-catalogus. Het aantal werknemers dat tevreden is over de snelheid waarmee arbo-knelpunten worden opgelost, is gestegen van 22% naar 39%. 

Beschikbaarheid en gebruik en arbeidsmiddelen 

Het aantal werknemers dat zware goederen moet tillen zonder hulpmiddelen (m.n. woningstoffeerders en logistieke medewerkers), is afgenomen van 68% naar 56%. De aanwezigheid van voldoende en geschikte tilhulpmiddelen is volgens de werknemers licht verbeterd: 41% is hierover tevreden (2010: 34%). Bij logistieke functies is het gebrek aan tilhulpmiddelen met 46% het grootst. Het aantal werknemers dat langdurig moet staan is ongeveer gelijk gebleven. 63% staat weleens langer dan 1 uur aan een stuk en 58% wel eens meer dan 4 uur per dag. In driekwart van de gevallen is er voor hen geen verhoogde stoel of stasteun beschikbaar.

Veiligheidssituatie rondom gevaarlijke stoffen

Het gebruik van VOS-houdende middelen is verder afgenomen (nu 68%, in 2010: 57%) De aanwezigheid van informatie over gevaarlijke stoffen is sterk verbeterd (nu 41%, 2010: 21%), maar veiligheidsinformatiebladen zijn nog steeds niet overal voorhanden (38%). Volgens werkgevers worden persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende beschikbaar gesteld. Werknemers zien dat anders: 42% (2010: 29%). 

Minder preventiemedewerkers

De aanwezigheid van preventiemedewerkers lijkt te zijn afgenomen (volgens werkgevers nu 31%, 2010: 52%). Veel werknemers (35%) weten niet of er in het bedrijf een preventiemedewerker is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten